De “anderhalvemeter” huurprijs

Door Hafid Bouteibi op 10 mei 2020

Het is natuurlijk niemand ontgaan. Ondernemers in onze stad en in het hele land hebben het zwaar. De laatste persconferentie geeft wat ruimte maar we zijn er nog lang niet. Het is duidelijk dat ondernemers nauwelijks het hoofd boven water kunnen houden. Voor een groot deel komt dit door het uitblijven van een afspraak over hoe om te gaan met het betalen van de huur. Daar waar men tevreden is over de maatregelen die de overheid heeft genomen, is men over het algemeen zeer ontevreden over de houding van pandeigenaren.

Er zijn natuurlijk goede voorbeelden te noemen; zoals bierbrouwerijen en pandeigenaren die al begin april tot een afspraak zijn gekomen. Niet alleen de huur uitstellen, maar eerlijk delen! Samen de last van deze crisis dragen. Dit verdient wat de PvdA betreft een dikke pluim! Deze pandeigenaren en investeerders zouden wij dan ook persoonlijk willen bedanken. Geef hun namen  vooral aan ons door!

Helaas geldt dit niet voor álle pandeigenaren (en bierbrouwerijen) en gaat het niet alleen om de horeca, maar zeker ook over de detailhandel. Daar waar winkels open mochten blijven, werden zij  geconfronteerd met het feit dat iedereen gevraagd werd om thuis te blijven. Weinig klanten dus! Geen omzet! Weken later zien we dat onze binnenstad langzaam maar zeker drukker wordt en krijgen steeds meer ondernemers in de detailhandel er weer vertrouwen in. Vertrouwen in de klanten, maar zeker nog niet in de bereidheid van de pandeigenaar om een redelijke huurkorting te geven.

De bereidheid om de huur uit te stellen is groot, maar een verzoek om huurkorting wordt vaak geweigerd. Dan nadert de grens  en gaat een ondernemer kopje onder ! Die grens gaat de PvdA te ver . De aanslag van een faillissement op de ondernemer, zijn medewerkers en al die gezinnen die ervan rondkomen is enorm.

De vraag is: “Hoe kunnen we samen ervoor zorgen dat gezonde bedrijven deze crisis overleven?”. En “samen” wil ook echt zeggen dat alle pandeigenaren hun verantwoordelijkheid nemen. Als ze dit niet doen dan vinden wij dat de overheid moet ingrijpen.
Minister Koolmees van D66 heeft al een ultimatum gesteld! Tot uiterlijk 21 april heeft het ministerie de pandeigenaren de ruimte gegeven om tot een redelijke afspraak te komen met de ondernemer. Dit ultimatum is niet zonder resultaat gebleven, want er zijn echt goede voorbeelden te noemen. Maar nog niet voldoende! Dus kabinet: grijp in!

Daarom  doen wij middels deze brief een oproep om op korte termijn tot een tijdelijke huurverlaging te komen. Tegelijkertijd  moet er meer gebeuren. In de anderhalve meter samenleving moeten we het in deze situatie ook gaan hebben over de anderhalve meter huurprijs. Als dit het nieuwe normaal wordt dan kunnen we niet meer spreken over een tijdelijke maar moeten we het gaan hebben over een vaste huurverlaging. Het aanpassen aan het nieuwe normaal is niet gemakkelijk en het werkt alleen wanneer iedereen zijn schouders eronder zet.

Hafid Bouteibi
Fractie voorzitter PvdA Eindhoven

Zie ook het artikel in Eindhovens Dagblad op 21 april 2020:
https://www.ed.nl/eindhoven/pvda-eindhoven-kwijtschelding-deel-ondernemershuren~a9a3c227/

(illustratie van ellen (be)tekent)

Hafid Bouteibi

Hafid Bouteibi

De afgelopen 8 jaar in de gemeenteraad heb ik geleerd dat politiek onlosmakelijk verbonden is met lef. We hebben veel wetten op ons af zien komen waar we niet blij mee waren. We hebben het lef getoond deze naar onze redelijkheid uit te voeren en soms zelfs naast ons neer te leggen. Kijk bijvoorbeeld naar

Meer over Hafid Bouteibi