Door Ward Overeem op 31 mei 2017

Burgerinitiatief Boschdijk – de bewoners aan zet!

Allereerst wil ik namens onze fractie de initiatiefnemers met hun burgerinitiatief ‘Herinrichting Boschdijk’ een compliment geven. Zij hebben namens ruim 550 mensen, actief de moeite genomen om de politiek te overtuigen van hun belangen. Het gaat hen om de veiligheid van de Boschdijk binnen de ring en om goede oversteekplaatsen.


Werkbezoek met de raad

Zo was de raad vorige week dinsdag op werkbezoek en zijn we na uitleg over de inhoud van het burgerinitiatief, met eigen ogen de situatie gaan bekijken. Met name de veiligheid en de oversteekbaarheid van de straat op 3 expliciete plekken zijn de discussiepunten. Zelf rijd, fiets en loop ik bijna dagelijks over dit deel van de Boschdijk en weet ik net als één van de initiatiefnemers Bernice Kamphuis (zie foto) wat voor een levensgevaarlijke onderneming het kan zijn om de Boschdijk veilig over te steken. Zo moet je bijvoorbeeld een stukje tegen het verkeer in als je vanuit Hemelrijken de Boschdijk wilt oversteken naar de wijk Limbeek. Voor de PvdA staat zeker voor mensen met kinderwagens, kinderen, minder validen, senioren maar ook fietsers die willen oversteken de veiligheid voorop. Er is echt sprake van een onwenselijke situatie.

Een burgerinitiatief – bewoners agenderen
Als fractie zijn wij blij dat de bewoners dit op de agenda hebben gezet. Hier zijn we als PvdA gevoelig voor. Zeker gezien de rol van collega Frank Depla bij het burgerinitiatief van de bewoners en winkeliers op de Geldropseweg. Zo zie je maar weer wat een samenwerking tussen inwoners en politiek kan bewerkstelligen. In een eerder stadium was er onvoldoende draagvlak en waren er onvoldoende financiële middelen voor het burgerinitiatief Geldropseweg. Vasthoudendheid en daadkracht van de PvdA zijn uiteindelijk doorslaggevend geweest. Het daadwerkelijk zaken kunnen veranderen zijn drijfveren waarom ik actief ben in de politiek. Daarbij zijn wij als fractie ook van mening dat het college naast investeringen gericht op de binnenstad, ook de wijken niet mogen vergeten en daar scharen we ook dit burgerinitiatief onder.

Eerlijk zijn
Toch kunnen wij pas realistische keuzes en een weloverwogen afweging maken aan het einde van dit jaar. Namelijk bij de begroting en het Investeringsprogramma kunnen wij weer gaan kijken of het mogelijk is om te investeren in de Boschdijk binnen de ring en wat allemaal stadsbreed prioriteit heeft. Dat vraagt om grondige en serieuze afwegingen voor de PvdA, elke keer weer opnieuw!

Toezeggingen wethouder
Vanwege deze zorgvuldigheid heeft de PvdA aan de wethouder gevraagd of zij n.a.v. van haar bezoek aan de Boschdijk en het initiatiefvoorstel, voor de begroting, de MKBA (maatschappelijke kosten en batenanalayse) van het project ‘Boschdijk binnen de ring’ wil actualiseren. Zodat eventuele nieuwe inzichten naar aanleiding van het bezoek en het initiatiefvoorstel worden meegenomen. Tevens het verzoek of zij hierbij ook de initiatiefnemers wil betrekken. Wethouder Visschers heeft dit gelukkig in de meningsvormende vergadering van 30 mei toegezegd.

Tot slot heb ik de wethouder gevraagd om tijdelijke maatregelen, en of zij verkeersexperts samen met de initiatienemers hiernaar wil laten kijken. Zodat bij elke tijdelijke of deelmaatregel in het kader van co-creatie, bewoners hierbij actief betrokken worden. Ook dit heeft de wethouder toegezegd.

Verder zullen de tijdelijke maatregelen uitgetest worden om te bekijken of deze de veiligheid daadwerkelijk vergroten. Maar ook of deze de doorstroming van het verkeer niet teveel hinderen waardoor opstoppingen ontstaan. Zo zullen er ‘mobiele’ bomen geplaatst worden als tijdelijke middenstrook waardoor de weg minder uitdaagt om hard te rijden. Tevens gaat er gekeken worden naar logische oversteekplaatsen.

Namens de fractie

Ward Overeem
Raadslid PvdA Eindhoven

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem