Door Arnold Raaijmakers op 25 september 2013

Brainport, de toekomst

Als PvdA onderschrijven we het belang van het concept en merk Brainport. Goed samenwerken is van groot belang, altijd! Maar juist als het eens een beetje tegenzit en de tijden wat moeilijker zijn, nu dus, is het de kracht van samenwerking en solidariteit die ons als maatschappij verder brengt. En juist deze gedachte heeft burgemeester Welschen in de jaren negentig geïnspireerd om stevig in te zetten op de samenwerking tussen Overheid, Onderwijs en het Ondernemers. Dit was en is het fundament onder Brainport en de kracht van onze stad. Niet het instituut Brainport, maar filosofie achter Brainport. Het is goed om daar, juist nu, weer eens bij stil te staan en op terug te grijpen.

Financiën.
Immers, kijken we naar de jaarrekening over 2012, dan zien we dat Brainport Development een verlies heeft geleden van bijna een half miljoen euro. Dat is zo’n 6 ton slechter dan 2011. En we constateren dat er voor zo’n € 3 miljoen minder aan projecten is gedraaid, oftewel 20% minder dan in 2011. Deze terugval is deels opgevangen in de flexibele schil, inhuur derden laten we maar zeggen, en het verlies lijkt dus veroorzaakt te worden door de vaste kern van de organisatie en bijbehorende overhead.
Amendement en moties.
De financiën zijn voor de PvdA niet het belangrijkste, maar onderstrepen wel de uitdaging waar we voor staan.

En waarvoor mede door de PvdA de afgelopen 2½  jaar meerdere moties en amendementen zijn ingediend:

– Maart 2011: amendement dat oproept tot meer projectfinanciering voor Brainport in plaats van een groot vast subsidiebedrag per jaar.
– Maart 2011: motie die oproept tot ontdubbeling van activiteiten.
– September 2011: motie die aansluit bij de ontdubbelingsmotie, namelijk de oproep om de branding van Brainport over te dragen aan de Eindhovense citymarketing organisatie EHV365.
– Maart 2012: motie die oproept om de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een hogere Brainportbijdrage vanuit zowel de onderwijssector als het bedrijfsleven.
Veel van wat er gevraagd wordt, zien we nog niet terug in daadwerkelijk tastbare resultaten. Ten aanzien van de laatste motie gebeurd zelfs het tegenovergestelde, de bijdrage van het bedrijfsleven en het onderwijs is in 2012 immers substantieel afgenomen.
Het doel.
Maar wat wilde we als PvdA met deze moties en amendementen bereiken?
Het doel is een Brainport organisatie die terug gaat naar haar roots, dat wil zeggen de filosofie van de negentiger jaren. Een kleine en flexibele projectorganisatie die ten dienste staat van de triple helix samenwerking van Onderwijs, Ondernemers en Overheid. En geen instituut met dito structuur en vaste kosten. Een klein kernteam met een flexibele schil, waar de drie partijen ook ‘in kind’ en op basis van een fair share hun inspanning in leveren.
De raad heeft zich nu tot doel gesteld om in een werkgroep nader te omschrijven wat we willen. Mogelijkheden die benoemd zijn:
– Een kleinere vaste kern.
– Minder overhead en dus een soberdere organisatie.
– Meer projecten die ‘in kind’ (of ‘in cash’) steunen op de inbreng van de onderwijssector en het bedrijfsleven.
Dit alles om uiteindelijk onze doelstellingen uit Brainport 2020 te realiseren:
‘Brainport zal in 2020, vergeleken met topregio’s wereldwijd, een top 3 positie in Europa en een top 10 positie in de wereld bereikt moeten hebben’.
Toekomst. 
De PvdA constateert dat de Brainport filosofie en organisatie ons veel heeft gebracht, maar wil nu wel dat er echt werk wordt gemaakt de moties en amendementen van de afgelopen 2½  jaar. En op basis hiervan de weg in te slaan die gaat leiden tot een Brainport projectorganisatie zoals die ooit bedoeld is. Compact, flexibel, ondersteunend en dienstbaar aan de samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid.
En laten we niet meteen defensief denken, bijvoorbeeld in de vorm van bezuinigen, maar offensief. Oftewel zoveel mogelijk goede projecten definiëren waar de onderwijssector en het bedrijfsleven het belang van inzien en dus ook met veel enthousiasme in willen participeren, ‘in cash’ dan wel ‘in kind’.
Arnold Raaijmakers
Raadslid Pvda-Eindhoven
Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers