Betaalbare warmte voor iedereen!

Door Jan Hopstaken op 18 februari 2020

De energietransitie komt op ons af, en is ook nodig want onze CO2 uitstoot moet omlaag. Verschillende planten en dieren sterven nu al uit, biodiversiteit neemt af, Groningse huizen bibberen en beven, en de zeespiegel gaat stijgen. Dit moet allemaal stoppen, daarvan is de PvdA Eindhoven wel overtuigd.

De warmtevisie van het college presenteert 3 uitgangspunten, impact, inclusief en innovatie. Wat ons betreft een prima basis. En laten we daarmee dan ook maar beginnen. Maar dan wel op het juiste tempo, wat ons betreft met als uitgangspunten betaalbaar, draagvlak en duurzaam. Het onderzoek van Milieudefensie en DE Delft ‘winnaars en verliezers van de groene revolutie’ [1] maakt nog eens duidelijk waar de valkuilen liggen.

Ik deel met u een vijftal aandachtspunten:

  1. Wat de Partij van de Arbeid vooral niet wil is een ‘duurzaamheidskloof’, waarbij de ‘lager betaalde, lager opgeleide helft’ van Nederland de grootste rekening gepresenteerd krijgt omdat ze onvoldoende geld hebben om op tijd over te stappen op duurzame energie[2].
  2. Onderzoek van CE Delft: Nederlanders met een bruto-inkomen van maximaal 17.646 euro gaan in 2021 zo’n 6 procent van hun inkomen aan energie betalen. Als we niets doen, kan dat oplopen tot 17 procent in 2050.
  3. Wij pleiten voor ‘energie-rechtvaardigheid’ als toetsingskader voor nieuw beleid en dus in te zetten op de betaalbaarheid van de maatregelen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, overheid, bedrijfsleven/industrie en huishoudens.
  4. Het uitgangspunt van kostenneutraal ambitieuzer te stellen door uit te gaan van kostenbesparend op termijn voor de inwoners, alle inwoners zouden moeten profiteren van besparing.

Wij willen een rechtvaardige energietransitie, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen! (helaas had deze motie ingediend op 18 februari geen meerderheid)

  • Alternatieven te zoeken voor monopolies op het warmtenet, en nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheid om meerdere aanbieders te laten acteren op dat net
  • Als uitgangspunt te nemen om zo slim (= afweging tussen duurzaamheid en betaalbaarheid) mogelijk, in plaats van snel mogelijk van het gas af te gaan.
  • Stevig te letten op de betaalbaarheid van de maatregelen, waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen, overheid, bedrijfsleven/industrie en huishoudens.
  • Het uitgangspunt van kostenneutraal ambitieuzer te stellen door uit te gaan van kostenbesparend op termijn voor de inwoners, alle inwoners zouden moeten profiteren van besparing.
  • Alternatieven te zoeken voor monopolies op het warmtenet, en nadrukkelijk te kijken naar de mogelijkheid om meerdere aanbieders te laten acteren op dat net
  • Als uitgangspunt te nemen om zo slim (= afweging tussen duurzaamheid en betaalbaarheid) mogelijk, in plaats van snel mogelijk van het gas af te gaan.

[1] http://www.tertium.nl/wp-content/uploads/2018/03/winnaarsenverliezers.pdf

[2] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/verdeel-de-lusten-en-de-lasten-van-de-groene-revolutie-eerlijk~bca80bdf/

Jan Hopstaken

Jan Hopstaken

Sinds mei 2017 ben ik actief als raadslid namens de PvdA. Het is ontzettend inspirerend en een hele eer om betrokken te zijn bij alle plannen over de stad. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk inwoners van de stad meegenomen worden bij deze plannen. De inwoners zijn uiteindelijk de baas van de stad.

Meer over Jan Hopstaken