Door Mary Fiers op 28 januari 2017

Bestuurslid gezocht! Met idealen, tijd en enthousiasme om de nieuwe Afdeling PvdA Regio Eindhoven te besturen?

Vanaf juni is er één PvdA-afdeling in de regio Eindhoven. Die neemt de organisatorische en bestuurlijke acties over van de afdelingen Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. Dit maakt het makkelijker om lokaal alle aandacht te geven aan het politieke handwerk.

Het op poten zetten van deze samenbundeling is een flinke klus. Daarom zijn we op zoek naar vrouwen en mannen met een sociaaldemocratisch hart & kennis en kunde voor het nieuwe (te vormen) negenkoppig bestuursteam; 6 algemene bestuursleden, een secretaris, een penningmeester en een voorzitter.

De PvdA-Eindhoven mag een van de zes algemeen bestuursleden voordragen. We zijn dus op zoek naar een Eindhovens PvdA-lid dat als algemeen bestuurlid wil bijdragen aan het nieuwe afdelingsbestuur.

Profiel algemeen bestuurslid
De zes algemeen bestuursleden zijn lid van de PvdA en sociaaldemocraat in hart en nieren. Idealiter brengen zij kennis en ervaring mee op terreinen als ledenwerving, scouting, public relations, campagne en vrijwilligerscoördinatie. Bij voorkeur is deze kennis en ervaring opgedaan in een vrijwilligersorganisatie. Die know how kunnen zij onderling afstemmen op hun ‘portefeuilles’.

Omdat deze zes algemeen bestuursleden de eigen voormalige afdeling representeert, ligt bij hun aantreden een belangrijk accent op kwaliteiten als goed kunnen coördineren en communiceren met de ’achterban’. Dit veronderstelt het vermogen om signalen uit de lokale samenleving/pvda-leden te vertalen naar concrete voorstellen.

Verder doet de veelheid van onderwerpen aan de bestuurstafel een beroep op zijn/haar inlevingsvermogen en de wil om in een hecht team te functioneren. Bij complicaties overlegt hij/zij zo snel mogelijk met de collegabestuursleden en de voorzitter. Hij/zij kan zich neerleggen bij beslissingen van het collectief. Vlot kunnen schakelen en goed gevoel voor humor zullen de taak zeker vergemakkelijken.

Enkele praktische punten. Een algemeen bestuurslid is binnen het eigen aandachtsgebied verantwoordelijk voor een activiteitenplan, inclusief een jaarverslag en evaluatiemomenten. Zo zijn processen te structureren en fysieke en financiële middelen te begroten. Verder bundelt hij/zij de informatie uit de werkgroep in de eigen gemeente. Deze bevindingen worden tijdens de bestuursvergadering gedeeld.

Een algemeen bestuurslid moet rekenen op een tijdsbesteding van zo‘n 6 uur per week, rond de verkiezingen wat meer.

Procedure
Voor vragen kun je je richten tot Mary Fiers (huidige voorzitter van de PvdA-afdeling Eindhoven) via voorzitter@pvda-eindhoven.nl en/of 06-46855093.

Reageren op deze vacature kan tot uiterlijk 1 maart 2017! Reactie graag richten aan voorzitter@pvda-eindhoven.nl

Alle kandidaten voor deze functie algemeen bestuurslid worden, na 1 maart, door het huidige bestuur van de PvdA-afdeling Eindhoven gesproken. Dit gesprek moet gezien worden als een marginale geschiktheidstoets.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 29 maart worden alle kandidaten in de gelegenheid gesteld om een pitch te houden.

De aanwezigen leden bepalen wie namens Eindhoven wordt voorgedragen voor het nieuwe bestuur.

Mary Fiers

Mary Fiers

Met veel plezier woon ik in Eindhoven. Op mijn 17e ben ik hier gaan studeren en niet meer weggegaan. Eindhoven is de stad van de toekomst en nooit ‘af’. Er is letterlijk en figuurlijk ruimte om steeds weer nieuwe dingen te bedenken en te doen. Daar houd ik van! Samen de handen uit de mouwen.

Meer over Mary Fiers