Bestaat er een kloof tussen woonbehoefte en woningbeleid in Eindhoven?

Door Frank Depla op 8 mei 2020

Dat was de titel voor de eerste online discussieavond van PvdA in het Coronatijdperk op 6 mei jl..

Geen bijeenkomst in ons prachtig opgeknapte Honk, maar thuis aan de pc met op de achtergrond geluiden van het gezellige huishouden wat doorgaat of een indrukwekkend volle boekenkast…..

 

Bijna 15 deelnemers die zich bij deze avond aansloten. De aanleiding is de nieuwe Eindhovense  omgevingsvisie die op 12 en 19 mei in de gemeenteraad van Eindhoven wordt besproken.

Bij aanvang verliep het gesprek nog wat stroef maar gaandeweg de bijeenkomst raakte de discussie de kern : de tweedeling gaat niet alleen over wonen cq woonvormen (hoogbouw versus laagbouw), maar toch vooral ook over de mogelijkheid om elkaar te ontmoeten. Het voorbeeld van een plek waar ouderen elkaar treffen werd genoemd door een van de deelnemers. Daarnaast moet je ook denken aan toegankelijke en laagdrempelige voorzieningen. Bijvoorbeeld winkels, medisch zorg, kinderopvang, een speeltuin en groen. Ook werd het belang genoemd van een gevarieerde samenstelling van bewoners met diverse achtergronden en inkomens.

Verder bracht Yasin Torunoglu in dat hij als PvdA-wethouder nu al maatregelen neemt om deze tweedeling tegen te gaan. Denk aan de zogenoemde ‘zelfbewoningsplicht’. Dat maakt dat koopwoningen niet naar beleggers gaan -en dus kans op speculatie- maar daadwerkelijke naar bewoners. Verder probeert hij de woningcorporaties de mogelijkheid te geven om fors mee te kunnen bouwen aan sociale woningen in nog te ontwikkelen gebieden in de stad.

De vorm van elkaar ‘online’ ontmoeten in onze vereniging vraagt om een vervolg. We zullen als bestuur meenemen de opmerkingen om een dergelijke bijeenkomst laagdrempeliger te organiseren. Bijvoorbeeld de duur van de bijeenkomst te beperken tot een uur. Het vraagt tenslotte van iedereen veel aandacht om aan een online discussie deel te nemen.

We danken alle deelnemers en met name Bas van Stokkom die het initiatief heeft genomen voor deze discussiebijeenkomst, de voorzitter Johan Dunnewijk en Erik onze man achter de ‘knoppen’.

Frank Depla

Frank Depla

Ik ben Frank Depla (1963). Geboren getogen in Stratum. Nu al weer enige tijd woonachtig in Gestel en geruime tijd actief geweest voor de PvdA Eindhoven als raadslid. Nu probeer ik waar kan mensen te ondersteunen vanuit mijn rol als coordinator van het Ombudsteam. Wat mij motiveert is onrechtvaardige situaties aanpakken.  Bijvoorbeeld bewoners die vastlopen

Meer over Frank Depla