Door Arnold Raaijmakers op 8 november 2015

Behandeling begroting 2016-2019

Afgelopen dinsdag is in de Gemeenteraad de begroting voor de periode 2016-2019 behandeld en goedgekeurd. Deze begroting markeert het begin van een periode waarin we in Eindhoven de vruchten kunnen gaan plukken van economische voorspoed en groei. Dat is mooi en laadt tegelijkertijd een grote verantwoording op ons.

De PvdA is van mening dat we juist nu die groepen in onze samenleving moeten laten ‘profiteren’ die de afgelopen jaren het hardst getroffen zijn. We hebben in het verleden geconstateerd dat er een risico is op een maatschappij met twee snelheden, een situatie die we in Eindhoven niet willen. Nu kunnen we er aan werken om dit te voorkomen. En laten we dus niet te snel zaken als bijvoorbeeld armoedebestrijding en schuldhulpverlening afbouwen, immers op veel plaatsen in de samenleving zijn diepe wonden geslagen die nog lang niet geheeld zijn. Ook moeten we, nu het iets beter lijkt te gaan, toekomst gericht blijven werken en investeren. Oftewel, de juiste dingen doen en sober met onze financiële middelen om blijven gaan. Dus niet direct de financiële teugels vieren nu het wat beter lijkt te gaan.

De begroting is structureel sluitend en voor het eerst sinds jaren zonder nieuwe bezuinigingen. Dat wil echter niet zeggen dat alle problemen zijn opgelost. De komende tijd moet er nog hard gewerkt worden aan oplossingen voor onder andere de nieuwe huisvesting voor scholen (het Integraal Huisvesting Plan), de IJsbaan en het Muziekgebouw. Daarom heeft de PvdA een motie ingediend om eerst deze zaken tot een oplossing te brengen alvorens we nieuwe projecten en investeringen gaan opstarten. Deze motie werd breed gesteund en zal dus door het college uitgevoerd worden. Dat betekent concreet dat een 16 zogenaamde ‘wens’-investeringen nu tijdelijk on hold staan.

Verder heeft de PvdA nog nadrukkelijk gevraagd om aandacht voor twee werkgelegenheid zaken. We hebben wethouder Schreurs gevraag om een concreet plan met betrekking tot het aantal participatiebanen binnen de gemeentelijke organisatie. In het eerste kwartaal van 2016 zal ze hiermee naar de Raad komen. Daarna zal, als het aan de PvdA ligt, haast gemaakt moeten worden met de implementatie, immers ‘een goed voorbeeld doet goed volgen’.
Ook heeft de PvdA aandacht gevraagd voor de mismatch in de regio tussen de het toenemende aantal vacatures enerzijds en het nog steeds groeiende aantal mensen zonder werk anderzijds. Binnenkort komt onze wethouder Staf Depla met een plan van aanpak om een grotere groep Eindhovenaren aantrekkelijker te maken voor de groeiende arbeidsmarkt.

Tot slot hebben we natuurlijk ons college succes gewenst met de uitvoering van alle plannen!

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Arnold Raaijmakers

Als raadslid heb ik bijgedragen aan een stad die levendiger, socialer en sterker is geworden. Om dat te bereiken moeten er in de politiek keuzes gemaakt worden. Dat is niet altijd eenvoudig en soms zelfs onplezierig. Daarom moet je als Raadslid altijd het eerlijke verhaal vertellen. En het gesprek durven aangaan met alle betrokkenen. Dat

Meer over Arnold Raaijmakers