Begroting 2018

8 november 2017
De PvdA blijft zich hard maken voor de mensen die zorg nodig hebben in onze stad, nu en voor in de toekomst.
Dinsdag 7 november 2017 vond de behandeling plaats van de Begroting 2018.
Wil je weten wat we voor elkaar hebben gekregen en wat onze bijdrage is, lees dan verder.

Geld reserveren voor zorg ‘niemand tussen de wal en het schip’
Bij de behandeling van de begroting heeft de PvdA het initiatief genomen voor een zogenaamde “hardheidsclausule “. Hiervoor hebben we extra geld gereserveerd .
Nu de gemeente scherper gaat sturen op de uitgaven kan het zijn dat een bewoner hierdoor niet meer die zorg krijgt die het wel nodig heeft. Dat kan natuurlijk niet. Daarom is op initiatief van de PvdA dit geld op zij gelegd zodat niemand valt tussen “de wal en het schip”

Klijnsma gelden, geld voor bestrijding van kinderarmoede

Kinderarmoede is natuurlijk wat we niet in onze stad willen. Het vorige kabinet heeft hiervoor extra geld vrijgemaakt, de zogenaamde Klijnsma middelen. Vanaf het moment dat deze middelen beschikbaar zijn is de PvdA ook scherp in waar dit geld terecht komt: niet in lantaarnpalen maar bij de kinderen die nu nog in armoede opgroeien.
De wethouder heeft toegezegd dat ze met een plan komt voor het einde van het jaar om te laten zien waar zit dit extra geld aan gaat besteden.

Schulden:

Deze lopen snel op wanneer je een betaling op tijd vergeet te doen. En zeker bij bewoners met een smalle beurs kan het dan snel verschrikkelijk uit de hand lopen.
De PvdA heeft het initiatief genomen dat nooit de gemeente de veroorzaker is voor oplopende incasso kosten. We hebben de Wethouder gevraagd  een voorstel uit te werken dat de verhogingen door boetes nooit meer dan 20% zijn van de originele factuur.

Goed omgaan met het geld, zodat de mensen die de zorg nodig hebben deze ook krijgen

Natuurlijk de gemeente heeft haar huishoudboekje nog niet voldoende op orde. We geven meer uit dan we binnen krijgen en we moeten ons ” spaargeld” aanspreken de kosten die we maken voor de zorg te kunnen blijven betalen. Zodat uiteindelijk de mensen die de zorg nodig hebben dit ook krijgen.

Dat spaarpotje moet worden aangevuld. de PvdA heeft vastgesteld dat eindhoven AirPort wel goed bij kas zit. Jaarlijks wordt er veel winst gemaakt. De gemeente is aandeelhouder. Dus waarom zouden we niet een deel van de winst opvragen ? Het is geld wat anders op de ” plank” blijft liggen. En wij kunnen het goed gebruiken om ons spaarpotje weer op orde te brengen. Een spaarpotje wat nodig is, dat blijkt nu wel nu we de zorg voor onze bewoners die dit nodig hebben willen blijven bieden.

Omgevingswet
Een grote verandering binnen de gemeente. De oproep was: zet deze verandering vooral in met eigen personeel, zodat de kennis van deze nieuwe wet ook in huis blijft.
Dat is toegezegd door de wethouder

Lees via deze link de volledige bijdrage van Arnold Raaijmakers, namens de fractie van de PvdA Eindhoven.