Door Ward Overeem op 3 augustus 2017

Antwoord rondvraag vertraging toekenning meedoenbijdrage.

In juni sprak ik enkele mensen uit de stad die aangaven dat er nog geen toekenning van de meedoenbijdrage over 2017 had plaatsgevonden. Conform de indienings- en reactietermijn had de aanvraag voor zover bij mij bekend voor 1 mei 2017 beoordeeld moeten worden. Navraag door enkele aanvragers bij de gemeente leverde het antwoord op dat er sprake zou zijn van een vertraging in de verwerking van de aanvragen?

Dit was voor mij aanleiding om hier actie op uit te zetten in de vorm van een rondvraag. Zeker omdat diverse ouders te maken hebben met extra uitgaven vanwege het aanstaande nieuwe schooljaar van hun kinderen. Tijdens de laatste meningsvormende vergadering voor het zomerreces gaf Wethouder Richters aan dat er sprake was van een vertraging en dat de achterstand waaarschijnlijk in augustus zou zijn ingelopen. Hieronder treft u per brief een extra antwoord / toelichting van het college.

Extra antwoord college per brief, problematiek opgelost

Geachte leden van de raad,

In de rondvraag van de meningsvormende avond van 4 juli heeft de heer Overeem (PvdA) vragen gesteld over vertragingen bij de aanvragen voor de Meedoenbijdrage.

Wethouder Richters heeft als antwoord aangegeven dat er inderdaad sprake was van achterstanden bij de verwerking van de aanvragen Meedoenbijdrage en Individuele Inkomenstoeslag. Deze hadden vooral te maken hebben met een stijging van het aantal aanvragen van niet-bijstandsgerechtigden en de zogenaamde piekmomenten.

Zij heeft u toegezegd extra maatregelen te nemen om de achterstanden in te lopen. Naar verwachting zou in augustus de verwerkingstijd weer binnen de reguliere beslistermijn van 8 weken liggen. Wij kunnen u inmiddels melden dat de afgelopen tijd een inhaalslag is gemaakt en de achterstanden volledig zijn ingelopen.

We hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Eindhoven,

M.L. Wilke,

Gemeentesecretaris
_____________________________________________________________________

Kan ik mooi met een gerust hart op vakantie.

Ik wens iedereen een hele fijne en goede zomervakantie. Vanaf 27 augustus ben ik weer bereikbaar voor al uw vragen.

Hartelijke groet,

Ward Overeem

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem