19 februari 2014

Algemene ledenvergadering van 3 april 2014

Graag nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering van 3 april 2014
Plaats:
De oude Rechtbank (Stratumseind 32, 5611 ET Eindhoven)
Inloop: 19.45 uur
Begin: 20.00 uur
Eindtijd: 22.00 uur

Op de agenda staan de volgende punten:

  1. Opening/mededelingen
  2. Gemeenteraadsverkiezing en de gevolgen daarvan
  3. Presentatie jaarrekening en vaststellen kascommissie
  4. Jaarplan en begroting
  5. Voordracht nieuwe bestuursleden (voor activiteitencommissie en ledenmanagement) en verkiezing nieuwe voorzitter (geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de secretaris: tinekebruijs@gmail.com)
  6. W.v.t.t.k.

Graag tot 3 april!

Namens het bestuur,
Tineke Bruijs
Secretaris