Door Staf Depla op 31 oktober 2016

“Sterk en Sociaal”, daar ben ik van.

“Sterk en Sociaal”, daar ben ik van. Sterk omdat zonder sterke economie we geen banen hebben. Maar ook sociaal omdat niet iedereen zonder steuntje in de rug aan een baan komt. Ik schrijf meestal over dat laatste. Deze keer gaat het over “sterk”. In onze regio is dat synoniem met Brainport Eindhoven. Als het goed gaat met onze maakbedrijven als Philips, ASML, VDL, NTS en alle daaraan verbonden mkb-bedrijven gaat het goed met onze regio. En sterker nog, niet alleen met onze regio, maar ook met de rest van Brabant en Nederland. Het belang van onze regio en onze maakbedrijven voor de innovatie en groei van onze economie word in de hele wereld erkend. Dichter bij huis blijkt dat geen vanzelfsprekendheid. Met name de VVD-ministers lijken een blinde vlek voor onze regio te hebben. Minister Schultz heeft meer oog voor het verhogen van de maximum snelheid naar 130 km dan investeren in de technologie waarmee we in de toekomst ons brood kunnen verdienen

Gelukkig hebben we met een mooi samenspel van de landelijke, provinciale en lokale PvdA deze misser kunnen repareren.

Deze zomer schoot Jeroen Dijsselbloem ons te hulp. Zonder zijn inzet was er geen extra rijksgeld gekomen voor ons voorzieningenniveau. In zijn Miljoenennota hebben we kunnen lezen waarom. Een belangrijke vestigingsfactor voor onze internationale bedrijven is de aanwezigheid van talent. Die kunnen we alleen hier krijgen – en houden – als onze voorzieningen goed genoeg zijn. Omdat we als Eindhoven veel minder geld per inwoner krijgen dan de andere steden van de G5 lukt dat niet altijd even goed. De discussie over bijvoorbeeld de ijsbaan is daar het gevolg van.

Daarna leek het kabinet te ontsporen. Het schreef aan de Tweede Kamer dat Brainport Eindhoven geen economisch kerngebied van nationale betekenis is.. In gewone mensen taal: geen mainport. Dit terwijl een belangrijk adviesorgaan van de regering dat had voorgesteld.

En voor ons is dat belangrijk omdat het een argument is om bij verdeling van geld voor voorzieningen en infrastructuur, meer geld te krijgen. Dus: alle hens aan dek.

Dankzij de inzet van ons Kamerlid Mei Li Vos en de hulp van onze fractievoorzitter in de Provinciale Staten, Paul Smeulders, was onze lobby succesvol: De Tweede Kamer gaat dinsdag 1 november besluiten dat Brainport Eindhoven wel van nationale betekenis is en in kaart gebracht moet worden welke aanvullende middelen nodig zijn.

Daar kunnen we trots op zijn. Want als het aan de VVD-minister Schultz had gelegen waren we op een hoop geveegd met Emmen en Heerenveen. Een belangrijk punt als u op feestjes en partijen moet uitleggen waarom u de PvdA steunt. De PvdA zet zich in voor een sterke economie. En dat levert nog resultaat op ook!

Natuurlijk kunnen we niet achterover leunen. Een sterke economie zorgt voor meer banen. En uit de cijfers blijkt dat ook positief effect te hebben op aantal banen voor mensen met lagere opleiding.  Ondanks dat succes zijn er nog te veel mensen die hier niet van profiteren. Daarom moeten we als PvdA ook door gaan met het ondersteunen van mensen die nu langs de kant staan. Zodat zij ook toegerust zijn voor een baan. Waardoor ze economisch onafhankelijk zijn. Collega’s hebben. Weer mee mogen doen.

Staf Depla

Staf Depla

Staf Depla was van 2000 tot 2010 lid van de Tweede Kamer-fractie van de PvdA. Daarvoor werkte hij als programmaleider onder meer bij de Dienst Landelijke gebieden en bij het Ministerie VROM. Staf Depla heeft Cultuurtechniek gestudeerd aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Van 2010-2014 was Staf Depla Wethouder in Eindhoven en had ondermeer financiën, dienstverlening en

Meer over Staf Depla