Door Ward Overeem op 20 juli 2015

Zicht kwijt op ‘probleemjeugd’?

In het Eindhovens Dagblad van afgelopen 15 juli augustus stond het artikel ‘Zicht kwijt op ‘probleemjeugd”. Reden voor de PvdA fractie om te vragen aan het college hoe het er nu precies voor staat in Eindhoven. Met het sluiten van de deur van de sociale werkvoorziening voor nieuwe gevallen per 1 januari dreigt het zicht weg te vallen op minder begaafde jongeren die klaar zijn met hun opleiding. Die komen nu thuis te zitten zonder uitkering of betaalde baan. Althans dat signaleren de 3 grote SW-bedrijven uit de regio.

De PvdA heeft in Eindhoven altijd bijzondere aandacht gevraagd voor bovengenoemde groep en ingezet op een goede samenwerking tussen VSO-onderwijs, de praktijkscholen, UWV en WZI.

De nieuwe situatie schept enerzijds kansen zoals de verbinding met de jeugdhulp en WMO, maar anderzijds vanwege de kostendelersnorm en het verdwijnen van de Wajonguitkering voor jongeren met arbeidsvermogen krijgen schoolverlaters die bij hun ouders wonen en niet meteen een baan hebben, vaak geen uitkering. Ze kunnen dan makkelijk uit beeld raken en een enorme afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelen of op straat probleemsituaties veroorzaken. Meteen aan het werk gaan is dus voor deze groep jongeren enorm belangrijk.

De bovengeschetste situatie brengt ons tot de volgende vragen:
• Is het college op de hoogte van deze nieuwe groep ‘nuggers’?
• Heeft de gemeente deze groep in beeld en om hoeveel potentiële jongeren gaat het?
• Heeft het college middelen gereserveerd om deze groep aan het werk te krijgen?
• Welke maatregelen treft het college om deze jongeren aan het wer te krijgen?
• Kunt u aangeven hoe u werkgevers ‘verleidt’ om deze groep een kans te geven?

De antwoorden zullen waarschijnlijk tijdens het reces of kort daarna door het college worden gegeven. Omdat deze vragen en problematiek zowel de commissie Economie & Mobiliteit als de commissie Maatschappelijk Ontwikkeling raken hebben Hafid Bouteibi en ik ze samen ingediend.

Namens de PvdA fractie

Ward Overeem

 

Ward Overeem

Ward Overeem

Mijn naam is Ward Overeem, lijst 1 plaats 8. Raadslid voor onze prachtige gemeente Eindhoven en kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. Op dit moment ben ik werkzaam bij Metechnica BV als landelijk arbeidsmarktcoach en eigenaar van Bureau Re-Ward. Verder ben ik betrokken inwoner van Eindhoven en zet ik mij graag in voor

Meer over Ward Overeem