18 juli 2015

Aandacht geef je door!

Volgens recente cijfers van de GGD Brabant-Zuidoost is 43% van de 19- tot en met 64-jarigen in Eindhoven eenzaam. En 50% van de 65-plussers. Zowel bij de volwassenen als bij de ouderen komt ernstige of zeer ernstige eenzaamheid voor bij gemiddeld 12%. Dit zijn schokkende cijfers. Aanleiding voor de PvdA Eindhoven om op onderzoek uit te gaan.

Donderdag 16 en vrijdag 17 april 2015 zijn vrijwilligers van de PvdA in gesprek gegaan met
zowel professionele organisaties als meer informele organisaties van vooral vrijwilligers. Dit leverde een beeld op van oorzaken en trends.

Naast de oorzaken van eenzaamheid die bij de persoon zelf liggen, zijn er ook maatschappelijke trends aan te geven die van invloed (kunnen) zijn op eenzaamheid. Eenzaamheid is dus niet alleen een individueel probleem, maar heeft ook alles te maken met de inrichting en cultuur van de samenleving en de manier van denken in de samenleving.

Eenzaamheid is dus iets van ons allen, zowel het probleem als de oplossing/verlichting er van. Luisteren naar elkaar, aandacht hebben voor elkaar is iets dat zich niet laat organiseren, maar een appèl aan alle Eindhovenaren in relatie tot hun mede inwoners.

De PvdA wil de aandacht vestigen op dit maatschappelijk vraagstuk met de actie ‘eenzaamheid geef je door’. Op zaterdagochtend 18 juli deelt de PvdA (zoals wel vaker) rozen uit. Maar dit keer met de bedoeling om de rozen door te geven. Aan je buurman, de meneer die bij de bushalte staat, die aardige mevrouw uit je buurt, de eerste persoon die je ziet, het meisje op de markt, de mevrouw achter het loket, die meneer met dat hondje of zomaar iemand.

Wij nodigen iedereen uit om een roos te komen halen en deze door te geven!

Maar er zijn natuurlijk ook aanbevelingen voor de lokale overheid. De PvdA heeft daarom een pamflet gemaakt met daarin haar bevindingen en aanbevelingen voor de gemeente Eindhoven. Deze bevindingen worden aan het college van B&W overhandigd, want zij werken momenteel aan een gemeentelijke aanpak van eenzaamheid.

Tot slot danken wij uiteraard alle vrijwilligers, de organisatie en de mensen van die organisaties waarmee gesproken is, voor hun inzet en bijdrage aan de verheldering van het thema.

Lees hier het verslag: MV Eenzaamheid PvdA 2015