Ledenraadpleging

Door Jan Hopstaken op 16 februari 2020

Onder de Eindhovense leden is kortgeleden een ledenraadpleging uitgevoerd. Aan het ledenpanel hebben in totaal 130 leden deelgenomen. Dat is met 28,2% een zeer goede respons! Dank voor al jullie bijdrages. Voor de PvdA’er zijn de auto en fiets zijn de meest gebruikte vervoersmiddelen. Daarbij wordt fietsen het meest gebruikt voor verplaatsingen binnen de stad (49%) en de auto om naar je werk te reizen (22%). Bij de keuze om te voet of per fiets te gaan als vervoersmiddel speelt naast de afstand vooral de overweging Gezond/sportief (87%) en Geen parkeerprobleem (65%) een rol.

Een fietser voelt zich helaas minder veilig dan een voetganger. Vele suggesties werden gegeven, de top drie vormen: meer 30 km zones, geen brommers en snorfietsen op het fietspad en meer en betere fietspaden.

Nog een aantal losse uitkomsten:

· Zeer positief werd geoordeeld over de ambitie van Eindhoven om een autoluwe binnenstad te worden (76%). Ook was men positief over de parkeermogelijkheden in de buurt (67%).

· Er moet iets gebeuren aan de luchtkwaliteit van zowel de binnenstad als in de eigen buurt (89%). Door Vieze auto’s met hoge uitstoot weren (68%), maar ook mensen te verleiden om meer met het OVte komen, door kaartjes goedkoper/gratis te maken (56%)

· mening over verschillende maatregelen om veel luchtvervuiling te voorkomen: Vrachtverkeer enkel met een schonere EURO 6 verbrandingsmotor de binnenstad in te laten (89%), en personenauto’s op diesel van vòòr 2009 weren uit de binnenstad (82%)

· De bereikbaarheid van de regio werden vooral Meer OV en fietspaden (59%) en Oplossen van bestaande knelpunten (bv. ongelijkvloerse kruisingen, verbreding A58, A76) (48%) gekozen.

Hartelijk dank voor de antwoorden. Voor ons goed om te weten dat we op de goede weg zitten wat betreft onze ingeslagen beleid. Maar ook een aantal actiepunten, zoals maatregelen voor fietsers, waar toch behoefte aan is. Ook goed om te zien dat er draagvlak is voor de milieuzone, waar voor ons de betaalbaarheid ook erg belangrijk is.

Jan Hopstaken

Jan Hopstaken

Sinds mei 2017 ben ik actief als raadslid namens de PvdA. Het is ontzettend inspirerend en een hele eer om betrokken te zijn bij alle plannen over de stad. Het is belangrijk dat er zo veel mogelijk inwoners van de stad meegenomen worden bij deze plannen. De inwoners zijn uiteindelijk de baas van de stad.

Meer over Jan Hopstaken