Door Ellen Schoumacher op 29 mei 2016

Actiedag TTIP #040TTIPvrij

Zaterdag 28 mei was de landelijke TTIP actie dag (Zie ook: www.ttipactiedag.nl). Overal in Nederland werden acties tegen TTIP gehouden. In Eindhoven kon men luisteren naar sprekers op het Catharinaplein. De gastsprekers waren: Anne-Marie Mineur, SP-Europarlementarier, en Wim Baltussen van FNV. Ook was er een panelgesprek met opinie’s van Eindhovenaren in samenwerking met Micheal J. Dawkins. Namens de lokale politiek mocht ik een praatje houden net als Patrick van de Voort van BBL.

De actiedag werd in Eindhoven georganiseerd door bezorgde Eindhovenaren: studenten, vrijwilligers van Milieudefensie, FNV en Transitiestad Eindhoven.  Maar ook raadsleden en vrijwilligers van de politieke partijen (PvdA, BBL, GroenLinks en de SP). In Eindhoven werd de nadruk gelegd op een samenwerkingsverband dat zich presenteerde onder de naam #040TTIPvrij. Namens de Eindhovense fractie was ik al een paar weken druk met de voorbereidingen van deze actiedag. Leuk om eens te zien en mee te maken hoe organisaties die actievoeren als voornaamste activiteit dit faciliteren. Ik was aangesloten bij de communicatiewerkgroep.

Mijn spreektekst op het Catharinaplein:

“Toen ik namens als fractielid van de Eindhovense PvdA deelnam aan de 040TTIPvrij werkgroep
vonden ze dat bij milieudefensie wel opmerkelijk. Omdat de PvdA in het kabinet en minister Ploumen onze minister van economie is, dus betrokken bij dit onderwerp. Alsof we het daar dan mee eens moeten zijn. Als lokale afdeling van een landelijke partij kun je juist dan een kritisch geluid laten horen, juist dan moet je als lokale afdeling laten horen wat je ervan vindt. En natuurlijk zijn wij voor een goed handelsverdrag, maar zoals de TTIP er nu uit ziet en de democratie ondermijnt zegt ook de Eindhovense PvdA Nee tegen TTIP én Ceta. (het achterdeurtje voor de Amerikaanse multinationals)

actiedagIn oktober heeft de Eindhovense politiek zich uitgesproken tegen het handelsverdrag TTIP. Daarin zijn wij samen opgetrokken met de andere ondertekenaars Groen Links, SP, BBL, de helft van D66, OAE, CU en LPF. Breed gedragen dus. Met deze motie riepen wij het college op actief het standpunt van de stad uit te dragen: Eindhoven zegt Nee tegen TTIP.

Heb je als lokaal bestuur invloed op landelijke politiek? Moeten wij ons daarmee bemoeien? Ja wij denken van wel! Zeker als het invloed heeft op onze stad, op onze inwoners. Als er grote risico’s zijn voor de stad. Daar nemen wij als stadsbestuur onze verantwoordelijkheid voor.

Net als jullie wil de Eindhovense PvdA:
een eerlijke toekomst voor onze kinderen. Een stad waar het ook over 50 jaar fijn samen leven en wonen is. Waar Eindhovenaren geluk kunnen ervaren.

  • fatsoenlijk betaalde banen
  • hoge standaarden als om het voedsel gaat
  • een goede balans van natuur en stad
  • eerlijk geproduceerde producten

Laten we eerlijk zijn, wie zou nou willen dat we als stad ons onder druk laten zetten om een stinkfabriek neer te laten zetten in de prachtige Dommelvallei?

Onze normen en waarden laten we niet zondermeer omver blazen door een handelsverdrag uit de VS.  Waar ze het met heel veel zaken niet zo nauw nemen, waar belangen van commerciële bedrijven voorgaan op het welzijn van de mens, flora en fauna.  Waar het milieu ondergeschikt is aan  winst maken.

Dat we niet meer zeker weten of ons voedsel in de supermarkt genetisch is gemanipuleerd of bewerkt is met giftige stoffen? je kunt het geneuzel uit Brussel vinden, al die nummers en regels die er zijn, maar het is fijn dat we ze hebben, dat mensen er van op aan kunnen dat het klopt.

Dat hoge standaarden waar we hard aan gewerkt hebben, en waar we nog steeds met zijn allen hard aan werken, onze democratische waarden daar mag niet aan getornd worden. Ik weet niet of ze er ooit uit gaan komen, maar zoals de verdragen er nu uit zien,
zeggen ook wij Nee tegen TTIP! “

Van de aanwezige actievoerders kreeg ik na afloop een luid applaus.

 

Waar gaat TTIP ook alweer over?

TTIP is het handelsverdrag tussen de EU en de VS, CETA tussen Canada en de VS. Over TTIP wordt nog in beslotenheid onderhandeld. Als gevolg van deze verdragen worden de bevoegdheden van onze overheid ingeperkt en wordt de kans op mega claims van multinationals vanwege handelsbelemmeringen groot. Als landen wetten en regels indienen waardoor deze bedrijven menen in hun winstverwachting teleurgesteld te worden. Deze claims worden buiten de rechtsstaat om achter gesloten deuren behandeld in speciale geschillencommissies door middel van de ICS clausule. Hierbij worden de Eerste en Tweede kamer buiten spel gezet. Beide verdragen gaan vooral over wederzijds standaarden en normen op het gebied van arbeidsomstandigheden, voedselproductie, milieuwetten, dierenwelzijn. Waarschijnlijk wordt de slechtste norm de toekomstige standaard.

Ellen Schoumacher

Ellen Schoumacher

Geboren in 1965 in Woensel, groeide ik op als jongste van zes in een traditioneel gezin. Mijn vader werkte bij de DAF en mijn moeder zorgde voor de kinderen. Ik woon met plezier in de Bloemenbuurt-Zuid in Stratum, heb een allerliefste vriend en ben een trotse oma. Door mijn eigen levenswandel weet ik hoe het is

Meer over Ellen Schoumacher