Koffie-inloop senioren

Door: Albertien Schoots

De PvdA is een echte actieve Eindhovense partij staat op de website te lezen. En dat klopt. Een van de activiteiten waarmee we zijn gestart in 2015 is de senioren-inloop elke eerste dinsdag van de maand.

Dinsdag 6 januari jongstleden is de eerste koffie-inloop geweest. We zijn vriendelijk ontvangen in wijkhuis de Boemerang. Rond 10.00 uur startten we met een groep van ongeveer 20 mensen natuurlijk eerst met koffie/thee. Omdat er in 2015 veel gaat veranderen in de zorg hebben we dit als thema van de ochtend genomen. Er zijn heel wat vragen. Het is dus fijn dat Ward Overeem vanuit de fractie aanwezig is om hierover te vertellen. Hij zit vanuit de raad in de raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling, voor zaken rondom zorg en welzijn. WIJEindhoven zorgt voor veranderingen maar ook voor verbetering binnen zorg en welzijn.

We zijn net begonnen als een wijkverpleegkundige binnen komt. Zij houdt op dat moment spreekuur in het wijkhuis en omdat er niemand is komt ze ons even koffie brengen. Als ze hoort van ons thema vertelt ze van haar werk. We krijgen dus extra informatie uit de eerste hand. Natuurlijk bespreken we ook de rol van de PvdA binnen deze zaken. Te denken valt aan het Eindhovens huishoudtientje waarmee we de ontslagen bij de thuishulp wat kleiner willen houden. Hiermee krijgen mensen die daarvoor in aanmerking komen gemeentelijke korting voor huishoudelijke hulp. Natuurlijk blijft een eigen bijdrage. Maar mocht dat een probleem zijn dan hebben we als PvdA ons hard gemaakt om deze mensen te helpen vanuit het armoedefonds.

Als we aan het einde terugkijken geven mensen aan het een interessante ochtend te hebben gevonden. Ook komen enkele andere thema’s naar voren voor de volgende keer: leefbaarheid, veiligheid, wijkgebondenheid en ondernemerschap.

Noteer alvast in uw agenda de volgende bijeenkomst op dinsdag 3 februari. Om een beetje te weten hoeveel mensen er ongeveer komen kunt u zich aanmelden bij Albertien Schoots (albertien@pvda-eindhoven.nl of: 06 31991338). U kunt natuurlijk ook gewoon binnenlopen!:)

Tot de volgende keer!

 

Hieronder nog even wat extra adressen voor informatie

www.eindhoven.nl/huishoudtientje

www.wijeindhoven.nl

www.pvda.nl/zorgindebuurt