Het ombudsteam in 2014 en 2015

Door: Wim Claassen

Zoals jullie misschien wel weten heeft de PvdA Eindhoven een eigen ombudsteam. Mensen die problemen ondervinden op het gebied van bijvoorbeeld wonen, werk, of zorg kunnen bij het ombudsteam terecht voor gratis hulp.

Het afgelopen jaar heeft het ombudsteam 23 zaken behandeld. De vragen waren erg gevarieerd:

– bij 8 zaken was er sprake van precaire financiële situaties en problemen met schuld (stopzetten uitkering, aanmaningen Belastingen, hoge elektriciteitsrekening, e.d.)

– In 5 zaken werd hulp gezocht voor toewijzing van (geschikte) huisvesting

– bij 3 zaken betrof het hulp bij toewijzing van voorzieningen voor mensen met een handicap, chronische ziekte en/of psychiatrisch probleem

– bij 2 zaken was er sprake van discriminatie op grond van seksuele geaardheid of afkomst

– andere zaken betroffen o.a.: schoolaanname van een gehandicapte leerling, optreden van de arbeidsinspectie, toewijzing van een kindplaats in een gezinsvervangend tehuis, parkeer- en rolstoelproblemen en bejegening/service door ambtenaren

Van de 23 zaken zijn er 18 afgerond en 5 zaken lopen nog. Met afronden wordt bedoeld dat een zaak is opgelost of is verhelderd. Eén zaak heet afgerond omdat besloten is dat er niet meer met deze persoon gesproken gaat worden; de reden is dat het niet mogelijk bleek om zinvol te communiceren.

Soms kan het oplossen van een probleem lang duren: voor een persoon die al vanaf begin 2013 geen bijstandsuitkering meer kreeg is de uitkering najaar 2014 hervat. Soms ontstaan uitkeringsproblemen door onhandigheid van de betrokkenen: een persoon die geld van de familie kreeg om schulden af te lossen gaf dit niet door aan de UWV; vervolgens werd haar uitkering ingetrokken (niet voldoen aan informatieplicht). Deze zaak loopt nog; inmiddels is ook WIJ Eindhoven erbij betrokken.

Evenals vorig jaar overheersen financiële problemen en schulden. Mede daarom was het ombudsteam afgelopen jaar actief betrokken bij de maatschappelijke verkenning schuldhulpverlening. De belangrijkste conclusies van deze verkenning zijn in de vorm van een pamflet gepresenteerd aan de ledenvergadering van de PvdA Eindhoven en overhandigd aan de fractie. Raadslid Ellen Schoumacher gaat met de resultaten aan de slag.

Afgelopen voorjaar was er een bijeenkomst met regionale PvdA-ombudsteams (te weten Waalre, Helmond, Geldrop/Mierlo, Nuenen, Valkenswaard en Eindhoven) op uitnodiging van het ombudsteam Geldrop-Mierlo. Ook daar was schuldhulpverlening het belangrijkste thema. Daarnaast werd de bijeenkomst gebruikt voor het delen van kennis, elkaar inspireren en het versterken van het ombudswerk.

De samenwerking met de fractie is erg goed. Daar waar een vraag politieke aandacht vraagt word dit snel opgepakt en weggelegd binnen de fractie of bij een wethouder. Dit met soms prima resultaat.

Vanuit de fractie horen we terug dat de fractie erg blij is dat er een ombudsteam is die voeding heeft met wat ontwikkelingen voor de burgers betekenen. Ellen Schoumacher heeft de taak van Frank Depla en Hafid Bouteibi overgenomen als vaste contactpersoon voor het ombudsteam.

Onder stimulerende leiding van Mary Fiers, onze nieuwe voorzitter, hebben we inmiddels plannen ondernomen om de voedingsfunctie van het ombudsteam te versterken. In aansluiting bij de nu ingezette decentralisatie zal daarbij gefocust worden op het thema zorg. De nieuwjaarsbrief is gebruikt om partijleden bij ons werk te betrekken: gebruik de bijgesloten visitekaartjes goed! Het ombudsteam zal ook actief meedoen met de permanente campagne van de afdeling door tijdens wijkbezoeken e.d. in gesprek te gaan met burgers en door verspreiding van een informatieve flyer. Aan deze flyer wordt momenteel hard gewerkt.

Het ombudsteam bestaat nu ruim 2 jaar. Afgelopen zomer hebben we afscheid genomen van Ruth Dil die als coördinator van het team een belangrijke rol speelde bij de opbouw van het team. Ruth, alsnog hartelijk dank!

Kortom: we ronden het jaar 2014 in volle tevredenheid af en gaan vol goede moed het nieuwe jaar in.

We wensen iedereen een stimulerend 2015 (uitdagend is die al)!

Wim Claasen, Trix Effting, Agron Maqi, Anne-Marie Stoop, Jack Tinnemans en Will de Viet