Eenzaamheid

Door: Ellen Schoumacher

‘Eenzaamheid’ en ‘sociaal isolement’, deze termen worden vaak door elkaar gebruikt alsof het om hetzelfde gaat. Maar het zijn twee verschillende problemen met eigen kenmerken en gevolgen. Het is goed eenzaamheid en sociaal isolement te definiëren.

Want voor de bestrijding ervan is het belangrijk het verschil te kennen. En hoe eenzaam is de Eindhovenaar? Wat wordt er in onze stad ondernomen om eenzaamheid en sociaal isolement te bestrijden?

Om dat in beeld te krijgen en ongetwijfeld komen er nog vele vragen meer, gaat PvdA Eindhoven weer een maatschappelijke verkenning organiseren.

Hoe dat in zijn werk gaat? PvdA leden, bestuur, fractie en wethouders gaan twee dagen de stad in om met organisaties te spreken wat zij tegenkomen in hun strijd tegen de eenzaamheid. Ook hopen zij in gesprek te gaan met mensen die eenzaamheid ervaren.

Alle opgehaalde informatie wordt teruggekoppeld en verzameld in een verslag met bevindingen en aanbevelingen. Daarna kan de politiek er mee aan de slag.

 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan mogelijke oplossingen in dit steeds groter maatschappelijk vraagstuk?

Stuur dan een mail naar: voorzitter@pvda-eindhoven.nl