19 september 2010

De week van Arnold Raaijmakers

Meer, ook foto’s, op mijn weblog: http://arnoldraaijmakers.blogspot.com/2010/09/step-in-arena.html

Zondag 12 september

Een regenachtig zondag, voorbode van herfst en tijd om de mail bij te werken, zaken voor te bereiden en de stukken voor de commissievergadering van dinsdag voor te bereiden. Voor mij kwam dit vooral neer op wederom eens goed in de stukken van Plaza Futura duiken. Het blijft een boeiend dossier, Plaza. Na zoveel jaren uitstel zal op korte termijn het dossier nieuwbouw aan de raad gestuurd worden. Maar het zal, bezien in het licht van de huidige financiële stand van zaken, wederom niet makkelijk worden. Blijft overeind dat ze bij Plaza prachtige films draaien die anders in Eindhoven niet vertoond worden. En dat is ook wat waard, of niet?

Maandag 13 september

Vanavond, na een dagje hard werken los van de politiek, de fractievergadering. Maar eerst nog naar een bijeenkomst van binnenstadondernemers die een besluit moeten nemen over een in te stellen Ondernemersfonds (oftewel reclamebelasting, mijns inziens marketingtechnisch een slechtere naam). Het Ondernemersfonds wordt gevuld met en bijdrage van de binnenstadondernemers en wordt gebruikt om de aantrekkelijkheid van het merk ‘Binnenstad Eindhoven’ te versterken. Onder andere wethouder Brink toonde zich tijdens de bijenkomst een warm voorstander van het initiatief. Tijdens de stemming bleek dat een meerderheid van de ondernemers voor het Ondernemersfonds is, 61 voor en 40 tegen. Helaas was de opkomst laag, er waren immers 700 ondernemers uitgenodigd! Jammer, een gemiste kans voor inspraak. Mijns inziens is het Ondernemersfonds een belangrijke stap voor onze stad om te komen tot verdere verbetering van de binnenstadkwaliteit. Later is de Raad aan zet om een en ander te bekrachtigen.

Aansluitend een lange fractievergadering. Niet met erg moeilijke onderwerpen voor de komende commissievergaderingen, maar wel met enkele dossiers, denk aan Boulevard Zuid, die aandacht verdienen. Verder nog even gesproken over de ‘wilde dieren’ van Circus Renz (en dus ook van het Kerstwintercircus in het Parktheater). We hebben besloten om de landelijke PvdA lijn hierin te volgen.

Tot slot nog even naar ‘Stads’ om na te praten. Met name ook over de ‘wilde dieren’ in het circus, waarbij de vraag werd gesteld wat het verschil is tussen een tijger (mag niet) en een paard (mag wel). Tsja, dat is natuurlijk toch basis dossierkennis of moeten we hierover raadsvragen stellen?! 1 uur thuis, nog even een paar mailtjes weggewerkt.

Dinsdag 14 september

Een van de uitdagingen van deze dag was de betalingsproblematiek rondom Srada, een kleine dienstverlenende onderneming. Sinds maandagochtend was ik hierover in contact met de ondernemer, een advocaat en onze lokale overheid. Zonder al teveel in de details te gaan komt het erop neer dat de betrokken ambtenaar besloten had een overeenkomst aan te gaan met Srada, zonder hiervoor in zijn of haar begroting ruimte te hebben! Daarna heeft de ambtenaar nagelaten de benodigde financiële ruimte te regelen. Resultaat: de ondernemer heeft drie maanden moeten wachten op betaling van de factuur. Niet goed dus!

‘s Avonds twee commissievergaderingen, Financiën & Bestuur en Economie & Mobiliteit. Beide agenda’s waren niet echt spannend, echter wethouder Depla zorgde aan het begin van de commissie Financiën & Bestuur toch voor flink vuurwerk. Hij kondigen aan dat de gemeente Eindhoven eerder met bezuinigen gaat beginnen, dus niet 2012, maar 2011. Dit omdat de tekorten in de eerste helft van dit jaar flink zijn opgelopen en de in het Coalitieakkoord aangekondigde bezuinigingen van € 40 miljoen niet voldoende zijn, maar er € 15 miljoen extra nodig is. Dus bezuinigingen van € 55 miljoen.

Een van de veroorzakers is toch weer de welhaast klassieke post ‘Inhuur derden’. Verder kan ik hetgeen wethouder Depla heeft aangekondigd niet los zien van de eerder genoemde betalingsproblematiek rondom Srada. Zou het zo kunnen zijn dat de begroting door ambtenaren te weinig wordt gezien als een hard kader waarbinnen gewerkt moet worden? Of maakt men het document, laat het goedkeuren door de Raad en legt het dan terzijde om pas bij de eerste tussentijdse rapportage (‘Turap’) er weer eens naar te kijken? Ik weet het niet, maar maak me wel zorgen. Zie ook mijn weblog van 29 december 2009: http://arnoldraaijmakers.blogspot.com/2009/12/op-de-valreep-al-twee-forse.html

Aansluitend op de commissie Economie & Mobiliteit nog even met een van de wethouders over onze ‘design’ fietsklemmen gepraat. ‘Beauty is in the eye of the beholder’, laten we het daar maar op houden, nog los van de functionaliteit van de klemmen. Overigens wordt dit onderwerp nog vervolgd.

‘s Avonds in ‘Stads’ nog even nagebabbeld.

Woensdag 15 september

Interessant gesprek gehad met een retailmakelaar uit Utrecht om over mijn eigen plannen te praten en met name over de vraag hoe we het beste de winkelpanden kunnen invullen. Locatie, huurcontracten en euro’s. Goed en leuk gesprek met iemand die de markt echt goed kent en me wel verder kan helpen. Een soort van ‘Inhuur derden’ dus. ?
‘s Avonds als fractie bijgepraat met Annemiek Thoonen, formateur van de huidige coalitie (waarvan ik de indruk heb dat het college goed met elkaar samenwerkt, positief dus). Slimme en leuke vrouw, die mij zeker kan helpen om als politicus zo effectief mogelijk te werken. Ze heeft ook een heldere kijk op de rol en positie van de Raad, met name ook als je soms voor het blok of onder tijdsdruk wordt gezet. Haar motto: ‘bepaal als Raad je eigen tempo’. Laten we dit als belangrijke les meenemen en ons niet gek laten maken door de ambtenaren of het college. En door haar intensieve betrokkenheid bij de coalitiebesprekingen dit voorjaar heeft ze een zeer goed inzicht in het gemeentelijk apparaat en de Eindhovense politiek gekregen. Boeiend, erg boeiend! Maar tegelijkertijd toch wel een  beeld waar je op onderdelen onrustig van wordt, zeker nu we binnenkort geen gemeentesecretaris meer hebben die de lijnen in de organisatie uitzet. Of zou er achter de schermen al een goede vervanger voor Erik van Merrienboer gevonden zijn? Kortom, we gaan in onze mooie stad boeiende en uitdagende tijden tegemoet. Leuk om hier deelgenoot van te zijn en een steentje bij te kunnen dragen.

Donderdag 16 september

Overdag hard gewerkt aan mijn eigen plannen. Afspraken gemaakt met vier banken om over de financiering te praten. Met de accountant weer verder gewerkt aan de cijfers.
In de middag naar de Tongelreep voor de kick-off van de bouw van de Fontys Sporthogeschool. Goed evenement, waar met name de studenten een leuke rol in speelde. Het wordt een prachtig gebouw en een verrijking voor de stad en ons studentenleven. En te verwachten een stevige impuls voor de breedtesport.

Snel naar huis om te eten en daarna weer naar het Stadhuis voor de cursus snel-lezen van Rens ten Hagen (van de Stadspartij). De cursus voldeed niet helemaal aan mijn persoonlijke verwachtingen, maar was toch wel interessant. Temeer daar ik in de korte break samen met een fractiegenoot tot de volgend definitie van kunst ben gekomen: ‘je weet niet wat boven of onder is’, ‘je denkt dat kan ik zelf ook’ en ‘je vraagt je af wat is dit in hemelsnaam’. Als het aan deze drie criteria voldoet, dan hebben we het over Kunst! ? De aanleiding van dit grappige ‘filosofietje’ was een korte discussie over het niet openstellen van het Van Abbemuseum als huwelijkslocatie. Lijkt niet zo belangrijk, maar doordenkend misschien wel tekenend voor de bedrijfsvoering van het Van Abbe. Ik weet dit natuurlijk niet zeker, het is maar een veronderstelling, aanleiding om hierover misschien toch maar eens vragen te stellen! Hier ga ik zaterdag of zondag maar eens over denken. Zie over het Van Abbe ook mijn blog van 13 april:

http://arnoldraaijmakers.blogspot.com/2010/04/van-abbemuseum-groeien-is-ook.html

Vrijdag 17 september

Dagje geen politiek op de agenda, ook wel eens lekker. ‘s Middags met een goede vriend mijn plannen nog maar eens goed gefileerd voor we ermee naar de banken gaan. Het voordeel van echte vrienden is dat ze hard en eerlijk je zwaktes bloot leggen. Het was dus een confronterend en leerzaam gesprek, wat geleid heeft tot een nog beter plan, waarin toch weer enkele puntjes op de ‘i’ zijn gezet. En het plan telt na deze werksessie ook minder pagina’s. Dit onder het motto ‘perfectie wordt bereikt als je niets meer kunt weglaten’.

Daarna nog een hapje gegeten in het, zeker op vrijdag, bruisende Usine. Thuis nog even nagebabbeld en op naar zaterdag, de laatste dag van dit dagboek.

Zaterdag 18 september

Vanavond met mijn drie dames naar de traditionele 18 september viering geweest. Het blijft altijd indrukwekkend om op deze wijze stil te staan bij de bevrijding van onze stad. En bij de inspanningen die velen zich getroost hebben. Jonge mensen van overzee, die tegen de zwaarste prijs gevochten hebben voor onze vrijheid. Een vrijheid die soms zo vanzelfsprekend lijkt, maar dat zeker niet is. Onze burgemeester Rob van Gijzel wist dit jaar met een geweldige speech iedereen te raken en inspireren. Bij sommige biggelde de tranen over de wangen toen hij het persoonlijke verhaal vertelde over zijn ontmoeting met Harry, een Amerikaan die op 17-jarige leeftijd op de stranden van Normandië werd gedropt om Europa te bevrijden en die pas vele jaren later, in 2008, met behulp van twee Eindhovense scholieren het verleden achter zich kon laten en eindelijk, na zoveel jaren, zonder nachtmerries kon slapen. Een werkelijk prachtig en authentiek verhaal. Ook onze stadsdichter raakte met zijn gedicht over onze Lichtjesroute de juiste snaar. Kortom, een bijzondere avond onder een lekker frisse nazomerhemel. Verenigingen, de gilde, scouting, Eindhovenaren, ‘Keep them Rolling’, fanfares en veteranen, een prachtig gezicht. En natuurlijk de fakkels, het bevrijdingsvuur en vier uit volle borst door het volle plein meegezongen volksliederen: ‘The Star-Spangled Banner’ (VS), ‘La Marseillaise’ (F), ‘God Save The Queen’ (UK) en natuurlijk het ‘Wilhelmus’. Mijn dochters waren aan het einde van de avond dan ook danig onder de indruk (en een beetje moe).

Het was al met al een drukke week, dus niet anders dan anders, leuk en uitdagend!