21 november 2010

De week van Toon Meulensteen

Het antwoord is dat men veel last heeft van een groep jongeren zij drukken een zware stempel op het gevoel van veiligheid van bewoners. Ondanks vele uitgesproken intenties zijn de professionals er niet in geslaagd om de overlast te verminderen. In hun ogen heeft de politie geen mankracht en wisselt met te veel van jongerenwerkers. Dit zou niet ten goede komen aan het contact en volgen van deze jongeren. Het opbouwen van een vertrouwensrelatie vinden zijn erg belangrijk om deze jongeren de goede kant in te sturen.

Zij doen dan ook een beroep op de politiek om dit probleem wat niet alleen speelt in Mesfort op de politieke agenda te krijgen. Zij kunnen het niet oplossen en vinden dat de politiek aan zet is. Vanuit de PvdA zijn we druk bezig met dit onderwerp en brengen we a.s. raadsvergadering dit ook in de raad als belangrijk actiepunt. We spreken af dat we over enige tijd een vervolgafspraak maken om terug te kijken en elkaar te informeren over de voortgang.

Na deze bijeenkomst fractieoverleg, doorspreken van de raadsagenda en vast wat vooroverleg commissies van volgende week.

Er staan een drietal onderwerpen op de agenda van een zal ik het woord voeren het gaat om de renovatie van Ventoseflat We gaan akkoord met de renovatie argumenten zijn dat de gemeente eigenaar ook het beheer en verhuur terug krijgt van woonbedrijf zij zien geen mogelijkheden nu het totale plan Victoriakwartier niet doorgaat. De gemeente zelf heeft jaren niet geïnvesteerd in deze Ventoseflat waardoor er veel achterstand en onveilige situaties zijn ontstaan. Het kost nu veel geld dit door jarenlange verwaarlozing, maar we hebben wel een verplichting naar de bewoners.

Dinsdag 16 november 2010

Raadsvergadering op dinsdagavond eerst een huldiging het ereteken van Eindhoven Ad Enberts voor jarenlange inzet in wat nu zou heten het armoedebeleid. Veel mensen aanwezig en gelukkig ook voldoende raadsleden maakt anders zo slechte indruk naar de genodigden.

Daarna raadsvergadering met daarin de onderwerpen o.a.Citymarketing en renovatie Venotseflat de raad akkoord om dit verwaarloosde monument op te knappen en het budget daar voor veilig te stellen. Voorwaarde dat het college het monumentenbeheer in de stad beter gaat regelen.Het was een lastige vergadering, erg onduidelijk en geen grip op te krijgen. Heb maar weinig kunnen inbrengen liep heel erg raar. Huiswerk tevergeefs gemaakt. Komt wel vaker voor ook bij anderen. Het loopt soms of meestal anders dan je had gedacht. Ik maak me op voor de volgende commissievergadering systeem loopt gewoon door, wat dat betreft is er wel continuïteit.

Donderdag 18 november 2010

Donderdagavond we gaan naar bijeenkomst vanuit de gemeente ( Mary) burgerparticipatie dit wordt gehouden in TAC gebouw achter de Ventoseflat. Ik denk dat er ongeveer 70 deelnemers waren dus best druk. Naast een plenaire discussie en spelronden uit een gegaan in een drietal subgroepen waar we inhoudelijk a.d.h.v .stellingen de discussie met z,n allen zijn aangegaan. Leuk en inspirerend om te dien de uitkomsten zullen worden meegenomen t.a.v. beleid burgerparticipatie voor komende planperiode.

Vrijdag 19 november 2010

Vrijdagavond met de ouders op stap op het Stratumseind initiatief vanuit de horeca waarbij raadsleden de ouders begeleiden. Heb zelf met een groep van 45 ouders die ik de weg zal wijzen op het Stratumseind totaal waren er 140 ouders een goede opkomst. We zijn gestart in de raadszaal en hebben als intro de film Overeind gezien gemaakt door Dynamo jongerenwerk. Daarna met de groep ik had er zo,n 40 een viertal café,s afgegaan waar telkens informatie voorhanden was en er informatie werd gegeven door Novadic,Politie, GGD en de door de VHS dit zijn de horecaondernemers. Een leuke avond met een gezamenlijke afsluiting in café de Dender.