6 oktober 2010

De week van Mieke Verhees

’s Avonds eerst om 19.00 uur op werkbezoek bij Pop-Ei. Ontzettend goed om te horen hoe Hennie Beekwilder er, sinds het faillissement, aan de slag is gegaan om de boel weer gezond te krijgen en op te bouwen. Nu zijn er diverse opties mogelijk voor de toekomst, daar zal de raad zich tzt. over moeten buigen.

Om 21.00 uur starten we de fractievergadering, waarin we nog enkele dossiers zoals de Visie Kanaalzone en de Locatiekeuze huisvesting ambtenaren bespreken.

Dinsdag 28 september 2010

Dinsdag moet ik eerst met mijn jongste zoon naar de logopedie. Vervolgens neem ik de tijd om mijn mailbox op te schonen bied ik ondersteuning voor de commissievergaderingen van vanavond. Omdat enkele nieuwe fractieleden het woord voeren over al lang slepende dossiers, help ik ze met de inbreng.

’s Middags lunch ik met een oud-collega in Helmond. Voor de gezelligheid, maar ook omdat ik bezig ben met het exploreren van de mogelijkheden om voor mezelf een buro te starten.

Later op de middag met de kinderen naar de muziekschool. En nog later ga ik rennen. Ik heb me opgegeven voor de halve marathon, maar eigenlijk al besloten niet mee te doen…angsthaas..Vandaag besluit ik eens een langere oefenronde te proberen, om te zien hoe ver ik kom. Ik loop uiteindelijk 16 km en voel me prima. Dus nieuwe twijfel over deelname…

Woensdag 29 september 2010

Woensdag is een feestdag voor me. De hele dag ben ik te vinden op het Nederlands Film Festival in Utrecht, waar ik jarenlang gewerkt heb. Heerlijk om de hele dag films te kijken, bij te praten met oude collega’s en contacten te onderhouden.

Donderdag 30 september 2010

Donderdag is de hele dag ingeruimd voor mijn bijdrage voor de algemene beschouwingen. Het stuk krijgt steeds meer vorm, het is als een puzzel. Schuiven, strepen, herschrijven.

’ s Middags presidium en daarna weer aan de computer. Natuurlijk s’avonds, na mijn oudste dochter, die in de brugklas zit, geholpen te hebben met haar huiswerk, het nieuwe regeerakkoord van dit rechtse kabinet bestuderen, omdat de gevolgen daarvan voor onze stad ook van belang zijn. We krijgen er als gemeente toch een flink aantal taken bij, zonder adequate budgetten. Wij hebben altijd gesteld dat we gaan bezuinigen op een sociale manier. Dat we de klappen laten landen, daar waar ze het beste kunnen worden opgevangen. Dit kabinet maakt dat er niet gemakkelijker op. Zo wordt er flink gekort op de potjes om mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt aan het werk te krijgen.

Iets waar wij ons heel hard voor maken. Veel preventief beleid op het gebied van veiligheid gaat eraan, zoals bv. de Montfrans gelden, die er voor zijn om overlast en verloedering tegen te gaan. Wel worden er 3000 nieuwe agenten aangekondigd. Maar die zijn er niet zomaar, en als die worden betaald uit de bezuiniging op preventief beleid, schieten we er ook niks mee op. Sterker nog, het is een schijnoplossing, die goed bekt.

Vrijdag 1 oktober 2010

Vrijdag begint de dag met een afspraak met vrijwilligers en stadsdeelwerkers. Veel vrijwilligersorganisaties slaan de noodtrom, omdat ze niet genoeg ondersteund worden. Er zijn te weinig mensen die het leuk vinden om een steentje bij te dragen in hun eigen buurt. Daardoor wordt de werkdruk voor de vrijwilligers die er nog wel zijn, te groot. Komt nog eens bij, dat de taken ook veranderd zijn: omdat bewonersorganisaties nu hun eigen budgetten krijgen, krijgen ze ook veel meer administratieve taken. Soms te gek voor woorden als je ziet wat een vrijwilliger moet verantwoorden. Daar zal ik in mijn bijdrage zeker ook aandacht voor vragen. Er wordt ook al gewerkt aan een versimpeling van die regels. Maar er moet ook nog veel harder ingezet worden op de ondersteuning.

Tussen de middag nog maar weer een rondje rennen…marathon komt dichtbij…

’s Middags hebben we de hernieuwd ingevoerde ledenborrel. Die is er weer iedere eerste vrijdag van de maand, in Usine. Hartstikke leuk, want er komen ook veel mensen, iedere keer. Een hele goede gelegenheid om bij te praten en het clubgevoel te blijven stimuleren.

Zaterdag 2 oktober 2010

Zaterdag zit ik de hele dag in Utrecht voor de leergang die het partijburo organiseert voor nieuwe fractievoorzitters. Er komen diverse onderwerpen aan bod, zoals: de fractievoorzitter als manager, hoe om te gaan met conflictsituaties, het maken van een fractiewerkplan enz. Maar het is vooral ook nuttig om ervaringen met andere fractievoorzitters uit te wisselen.

In de pauze staat de tv aan: het CDA congres is in volle gang. Wel mooi dat een politiek programma zoveel kijkers trekt! Later thuis zie ik nog het laatste beetje. Hoe Camille Eurlings als een commando zijn partijleider staat op te hemelen, compleet met saluutgebaar, is in mijn ogen te genant voor woorden. Maxime Verhagen, die tot dan erg gespannen en ontevreden zat te kijken, bloeit helemaal op. Wat me opvalt is dat de voorstanders steeds bezig zijn met het rechtpraten van dit kabinet vanuit de inhoud. Terwijl de tegenstanders eerst antwoord willen op de fundamentele vraag die daar aan vooraf gaat: laten wij ons gedogen door een partij die mensen categorisch uitsluit?

’s Avonds nog een verjaardagsfeestje en vervolgens een beetje op tijd naar bed…

Zondag 3 oktober 2010

Zondag kom ik er niet onderuit om met mijn dochter naar de stad te gaan. Dat heb ik al de hele week beloofd en ze heeft echt wat kleren nodig. Nou vind ik het op stap gaan met mijn dochter natuurlijk erg leuk, maar op koopzondag naar de stad is voor mij een regelrechte martelgang. Gelukkig gaat er een tante mee, die het na 2 uur van me overneemt. Kan ik naar huis om nog de beschouwingen zo bij te schaven dat ik het document naar de fractie kan sturen.