11 december 2012

Week 48: De week van Mieke

Eind van de middag komen we met coalitiecollega’s bij elkaar om lopende zaken te bespreken. Belangrijk in een samenwerking die is gebaseerd op verschillende ideologiën, om elkaar vaak genoeg te zien en te overleggen. Dat gaat nog steeds goed.

Na presidium en fractieoverleg begint de raad.

De hele publieke tribune zit vol: links zo’n 80 brandweermannen, rechts geïnteresseerden en indieners van het burgerinitiatief Plaza aan de Leenderweg.
 
Het dossier Veiligheidsregio is een lastige. Ik vind dat wij als raad in staat gesteld moeten worden om mee na te denken over de vraag: wat is veiligheid ons waard? Hoe risicoloos willen wij onze maatschappij inrichten en wat hebben we daar voor over? Om hierover een oordeel te kunnen geven, moeten we wel een inzicht hebben in waar de kosten gemaakt worden. Dat hebben we nu niet. De begroting die wij als raad hebben gekregen is een onduidelijke, niet-transparante opsomming van enkele grote kostenposten. Niet een overzicht waarin wij nog keuzes kunnen maken.

Dus vinden wij de keuze voor het opheffen van het duikteam slecht onderbouwd. Wij vinden de discussie en de argumenten die gebruikt worden om de afschaffing te rechtvaardigen, niet juist en niet respectvol naar de brandweermannen.

Het duikteam zijn als het ware ‘de handjes aan het bed’. Zijn er nou geen andere kostenposten te bedenken waar het wat minder kan voordat er op deze post beknibbeld moet worden? Wij willen weten wat er aan organisatiekosten wordt uitgegeven, aan salariskosten. Kortom: inzicht krijgen om een keuze te kunnen maken. Na een flinke discussie met de burgemeester, is de toezegging gedaan dat wij dat inzicht krijgen. Nu moeten wij als raadsleden aan het werk om ervoor te zorgen dat we de informatie krijgen zoals we dat willen. Dat wordt nog een lastig proces omdat het veelomvattend is. Werk aan de winkel, dus!
 
Na deze discussie volgde nog het dossier Ruimtelijke kwaliteit. Uitgangspunten voor een nieuwe manier van werken op ruimtelijk gebied. Overbodige regels weg, denken vanuit wat we met z’n allen willen bereiken in de stad. Mooie gedachte.

Omdat het een pittige klus wordt om deze uitgangspunten in de praktijk ten uitvoer te brengen, hebben wij aan de wethouder voorgesteld om het NRE-terrein als proeftuin voor dit nieuwe beleid te maken. Dit stukje stad moet herontwikkeld worden, iedereen mag een idee indienen. Prachtige kans om de nieuwe uitgangspunten te toetsen en invulling te geven. Niet vanachter een buro, maar in de stad. De wethouder zag dit idee wel zitten en gaat er mee aan de slag. NRE –terrein wordt Eindhovens Utopia!

Woensdag 5 december 2012

Heerlijk om na een avond als gisteren de dag te beginnen met een Pilatesles. Goed voor geest en lijf.

Vandaag zal een rommelige dag worden. Ik moet voor mijn opleiding Hoger Bouwprojectmanagement nog heel wat lezen. Vanavond vieren we sinterklaas bij mijn moeder en ik wil ook voor haar een kado en gedicht.

Maar eerst naar de griffie voor een evaluatie van gisteravond en een eerste gedachtengang over het proces van informatievoorziening Veiligheidsregio en hoe dit vorm te geven.

Donderdag 6 december 2012

Vandaag sluit ik mezelf op achter de computer. Ik moet voor mijn studie een projectplan schrijven wat morgen ingeleverd moet worden. Hoewel ik er in mijn hoofd al veel mee bezig ben geweest en al veel informatie heb vergaard, moet ik het nog wel helemaal op papier zetten. De reden dat ik deze studie ben gaan doen, is dat ik in de praktijk veel tegenkom dat processen waarbij gemeente moet samenwerken met private partijen, niet altijd even vlekkeloos verlopen. Vaak niet op de laatste plaats door gebrek aan een regierol bij de gemeente. Dat is het werk dat ik wil gaan doen. Omdat dit vaak bouwprojecten betreft, heb ik besloten dat ik dat stukje in mijn cv moet bijspijkeren. Ontzettend leuk en interessant. Daarnaast wordt er tijdens deze studie veel aandacht besteed aan een persoonlijk ontwikkelingsplan en leiderschapscompetenties. Dit is voro mijn werk als fractievoorzitter ook heel nuttig. De kennis die ik opdoe over bouwen en vastgoed kan ik in mijn raadswerk ook goed gebruiken. Voor mij was het proces rondom de verbouwing van het Natlab één van de aanleidingen om deze studie te gaan volgen, dus ik heb besloten om dit als onderwerp van mijn plan te maken. Alsof het project nog gestart moet worden, leuk!
 
Eind van de middag naar het Stadhuis voor de borrel met de pers. Op een mooi plekje: de 11e verdieping van de GGD toren. Prachtig uitzicht want het is helder weer. Goed om af en toe bij te praten met de media en de mensen achter de artikelen en verslagen.
 
In de tussentijd heb ik vernomen dat Freek de Leeuw is overleden. Freek was jarenlang raadslid en wethouder voor de PvdA in Eindhoven. Freek heeft een speciaal plekje in mjin hart. Hij is degene geweest die voor mij een hogere positie op de kandidatenlijst bepleitte omdat hij in mij een politica zag. Dat deed hij tijdens een ledenvergadering, op een manier dat ik er stil van werd. Hij benoemde mijn kwaliteiten op zó’n imponerende manier, dat ik er even aan begon te twijfelen of het het wel over mij had… Daarna ben ik nog regelmatig bij hem thuis op de koffie geweest, om lopende zaken door te nemen. Of naar aanleiding van een ‘boze’mail die ik van hem kreeg, wanneer hij vond dat de fractie niet goed gehandeld had. Maar we gingen altijd weer goed uit elkaar.

De laatste keer dat ik hem zag was vorige week vrijdag, in het ziekenhuis. Het ging ineens heel snel allemaal, dus ik ben achteraf heel erg blij dat we – Mary Fiers en ik – die vrijdag meteen gegaan zijn. Hoewel hij toen al wist dat het eindig was, hadden we ook toen nog een fijn gesprek. Over angst om dood te gaan (die hij zei niet te hebben), over terugkijken op het leven (hij heeft een mooi leven gehad, zei hij). Bij het weggaan zeiden we tot ziens, maar we wisten dat het ongewis was welke vorm dat ‘ziens’ dan moet gaan krijgen.
Donderdag zullen we met een heel stel partijgenoten bij de crematie zijn.

Vrijdag 7 december 2012

Deze ochtend heb ik een overleg met de wethouders over lopende zaken en ‘wat verder ter tafel komt’. Vervolgens loop ik nog even bij de secretaresse van de burgemeester binnen voor een afspraak op korte termijn. Die krijg ik diezelfde middag.

Het is goed om samen even de raadsvergadering te evalueren. Tenslotte hadden we een vurige discussie. Daar kunnen we allebei wel tegen. We zijn allebei nogal passievolle debaters, zullen we maar zeggen. Maar dan is het na afloop wel altijd goed om uit te spreken dat er een vol vertrouwen in elkaar is. En dat is er.

Wat rest van de middag heb ik nodig voor verlate sinterklaaskado’s. Morgenavond vieren we met de kinderen nog sinterklaas tijdens een gezellig etentje thuis.