18 november 2010

De week van Hafid Bouteibi

Om vijf uur ben ik thuis en het eerste wat ik doe is mijn zoontje van bijna anderhalf een dikke knuffel en kus geven. Mijn thuisfront is mijn energiebron. Zonder de steun van thuis zou ik het raadslidmaatschap nooit hebben aangedurfd.

Na het eten kijk ik naar het journaal en bereid ik de commissie voor. Want maandagavond hebben wij altijd fractievergadering en wordt er dus van ons verwacht dat wij deze vanuit de eigen commissies voorbereiden. Morgen is er de raadsvergadering over de begroting en is er een groot aantal moties en amendementen aangekondigd. Deze heb ik onderzocht om vervolgens een advies uit te brengen tijdens de fractievergadering van vanavond.

Eigenlijk zouden wij in een drietal een huisbezoek verrichten bij een vrouw die moeite heeft met de zorg die zij aangeboden krijgt. Altijd interessant als burgers zelf het initiatief nemen om een probleem te signaleren. Helaas heeft zij voor deze avond afgezegd. Wellicht een andere keer.

Dinsdag 9 november 2010

Vandaag heb ik een van mijn drukste dagen van de week. Ik moet veel lessen geven. Overigens, ik geef maatschappijleer. Een geweldig vak, al kunnen de studenten daar helaas ook anders over denken. Vooral politiek, daar hebben ze echt een hekel aan. In de lessen van deze week ga ik vooral de afgelopen periode evalueren. Dan mogen de studenten hun inbreng geven over hoe zij de lessen hebben ervaren.

Om 13.00 uur hebben wij de raadsvergadering over de begroting. Ik kan er helaas pas tussen 3 en 4 zijn. Natuurlijk wel ruim voor de stemrondes.

De vergadering is ongeveer om 8 uur beëindigd waardoor ik snel naar huis kan om mijn zoontje naar bed te brengen. Helaas slaapt hij al.

Woensdag 10 november 2010

Vanochtend ben ik wakker geworden met enorme pijn in mijn rug. Ik durf niet te bewegen. Ik bel de dokter en geef aan dat ik met een acuut probleem zit. De receptioniste maakt een afspraak voor 3 uur. Ik geef aan dat ik liever een verwijzing wil omdat ik een enorme pijn heb en graag wil dat er een specialist naar kijkt. Dat kon helaas niet. Daarom heb ik maar een afspraak gemaakt met de fysiotherapeut. Om 4 uur is de afspraak. Ik dacht dat ik mij moest afmelden voor mijn werk maar al gauw was de acute ernstige pijn verholpen. Gelukkig, want ik heb maar liefst drie stagebezoeken die ik moet verrichten en vanmiddag heb ik ook nog college. Ik studeer namelijk sociologie aan de universiteit van Tilburg. Een zeer interessante studie. Ik leer enorm veel bij in de lijn van mijn werk als docent en als raadslid.

Verder valt mij in het ED op dat de gemeente eindhoven zes miljoen euro heeft staan voor steun aan ondernemers in de middenstand. Erg goed nieuws!!

Donderdag 11 november 2010

Ik denk dat ik vandaag maar begin met mijn nakijkwerk. Ik heb maar liefst 10 klassen van ongeveer 22 studenten die allemaal een examen moeten inleveren. Het wordt dus nog een hele klus.

Na 3 uur ben ik het nakijken zat en besluit ik mij voor te bereiden op de lessen van vanmiddag. Deze periode behandelen wij het thema kritisch consumeren. De studenten leren bewust om te gaan met hun consumentengedrag. Ze leren bijvoorbeeld hoe de kleding die zij aanhebben tot stand is gekomen. Andere thema’s als kinderarbeid en burgeroorlogen komen dan vaak ook ter sprake. Dat was bijvoorbeeld het geval toen ik een documentaire liet zijn over de winning van “coltan”. Coltan is een onmisbare grondstof voor de productie van elektronische apparaten zoals mobiele telefoontjes, die wordt gewonnen in Congo. De relatie tussen de winning van coltan en de burgeroorlog wordt sterk benadrukt. De stelling is dan ook: het westen, wij dus, zijn medeschuldig aan de burgeroorlog in Congo!

Een confronterende stelling want we hebben er zeker een half uur over gediscussieerd en zelfs de studenten die moeite hebben met het geven van hun mening komen dit keer met een standpunt.

Later deze avond ga ik naar een aantal ondernemers die ik zelf ken om ze het nieuws van gisteren te vertellen.

Vrijdag 12 november 2010

De ondernemers waren erg enthousiast over het artikel in de krant. Ze waren niet op de hoogte van deze subsidiemogelijkheden en waren dus erg blij dat ik hen op de hoogte kwam brengen. Een concrete aanleiding om vorm te geven aan ons idee van een doorlopende campagne. Ik vind dat wij dat goed doen. Zeker ook met de werkbezoeken die wij bijna wekelijks organiseren en de mate waarin wij ingaan op uitnodigingen vanuit het maatschappelijk middenveld.

Het is vandaag vrijdag en dat geeft een goed gevoel want het weekend is in zicht. Het nakijken gaat ook wat sneller omdat ik er zin in heb. Ik heb wel lesactiviteiten tot 5 uur vanmiddag. Een lange dag dus.

Ik heb vanavond ook een afspraak met een Eindhovenaar die problemen heeft met de toewijzing van een aangepaste woning. Hij zou niet de vrijheid hebben van de woningcorporatie om een woning af te wijzen. Wellicht ontstaat er een politieke vraag tijdens het gesprek en helpen we zo stukje bij stukje aan een beter Eindhoven. Ik begin steeds meer het vertrouwen te krijgen dat je als raadslid echt een bijdrage kunt leveren aan het creëren van een beter Eindhoven. 

Weekend (13 & 14 november 2010)

Dit weekend gaan wij met collega’s naar Antwerpen en doe ik mee aan een activiteit vanuit de weekendschool Trudo. Als vraag maar raak gast ben ik uitgenodigd om met kinderen uit de weekendschool te gaan praten over het thema identiteit.