8 december 2010

De week van Frank Depla

Dan weer het gewone raadswerk in de avond…de overgang is groot.

Vandaag informatie over de verdeling van het zogenaamde participatiefonds waar we volgende week in de raad over gaan besluiten.

Dit fonds heeft te maken met geld wat we inzetten om eindhovenaren mee te laten doen. Het gaat dan natuurlijk om werk, inburgeren, maar ook vrijwilligerswerk of ‘ sociale’ activering.

De jaren dat genoeg middelen voorhanden waren zijn voorbij. We moeten keuzes maken. Naar mijn  idee onmogelijke keuzes , nog  eens versterkt door dit nieuwe rechtse kabinet welke”Ingrid en Henk “ die niet volledig productief zijn vanwege beperkingen,  zelf weer werk moeten vinden zonder enige steun. Hierin hebben de PvdA en de SP elkaar duidelijk gevonden, zie ook http://nu.pvda.nl/berichten/2010/11/Armoede-werkt-niet-succes.html

Moet je voorstellen, je kiest voor de mensen met de grootste afstand tot werk, een  rechtvaardige keuze  zou je zeggen, tegelijk help je andere ingeschrevenen dan niet die het risico lopen vervolgens ook tot die groep gaan behoren…. En toch zetten we lokaal in op die eerste groep.

Donderdag 2 december 2010

Wat iedereen al voelde aankomen: het wk gaat niet naar Nederland. De gemeente heeft iedereen uitgenodigd die zich hebben ingezet om het WK naar Nederland te halen op het stadhuis. Als een ballon die leeg loopt druipt iedereen langzaam af wanneer bekend wordt dat de fifa gekozen heeft voor het geld: rusland , waar nog alle stadions moeten worden gebouwd en met als toppunt Quatar waar de voetbal niet rolt door het mulle woestijnzand. Wat een gemakkelijke en doorzichtige keuze: Engeland als laatste, teveel kritiek, Nederland niet echt serieus genomen, met het accent op duurzaamheid,; nee doe dan nog maar wat stadions in de woestijn met airconditioning.

Ik spreek de ambtenaar die zich met duurzaamheid zou bezig gaan houden in dit project, met haar ben ik het geheel eens dat voetbal een vehicle is om die duurzaamheid op de kaart te zetten. Kijk ook naar het huidige maatschappelijke profiel van PSV voetbal, deze club kan burgers met maatschappelijke thema’s beter bereiken in onze stad dan onze gehele communicatieafdeling bij elkaar, niets ten nadelen van deze laatste groep, het geeft maar aan dat voetbal cq sport meer is dan het spelletje alleen.

Zaterdag 4 december 2010

Over voetballen gesproken, met veel moeite winnen we van Heracles, mijn zoon houdt de moed erin wanneer we met 2-1 achterstaan.

Het blijft toch fascinerend dat dit toch maar weer iedere 2 weken het grootste evenement van de stad is.

Ik kom op de tribune de ambtenaar tegen welke het voor elkaar heeft gekregen om het plastic gescheiden te gaan ophalen bij de sportkantines. Wekelijks verdwijnen daar alle plastic petflesjes zo bij het overige restafval, of erger ze slingeren op de velden. Een van de bestuurders melde mij dat hij pogingen deed om gescheiden plastic op te halen. Hij liep vast op regelgeving: sportkantines zijn bedrijven en dus halen we daar als gemeente het plastic niet op, tenzij er voor wordt betaald! Dat zal toch niet waar zijn!? Burgers worden gestimuleerd plastic gescheiden in te zamelen, sportkantines moeten het afval maar gewoon bij elkaar gooien. Na een gesprekje met Joost Helms de wethouder van sportzaken wordt dit opgepakt. Medio februari wordt gestart met een pilot, we gaan het plastic gratis gescheiden ophalen. Maar kantines blijven voor de wet nog steeds bedrijven……

Ik lees vanavond dat Diederik Samsom een actieplan Zwerfafval heeft opgesteld.

Ik mail hem van het initiatief in Eindhoven, en dat hij succes kan boeken op de sportvelden op dit gebied wanneer sportkantines niet langer worden gezien als bedrijven.

Zie hier de verbinding lokale en landelijke politiek, maar nog belangrijker blijf mij bestoken met suggesties en uw verbazingen en natuurlijk wat goed gaat in de stad.

Frank Depla

frank@pvda-eindhoven.nl