5 december 2010

De week van Ertan Isik

Een tweede agendapunt waar ik toch een statement over wil  maken het Raadsvoorstel Verordening Individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven. 
 

Dinsdag 23 november 2010

Vandaag is er een Commissievergadering. Ik heb als woordvoerder WMO, een statement gemaakt over de nieuwe Verordening WMO.

Hier gaat het eigenlijk om juridische aanpassingen van de verordening om het mogelijk te maken voor meerdere voorzieningen een eigen bijdrage naar inkomen van de burgers te vragen. Wat ons betreft zouden we zelf s een stap verder willen gaan en een inkomens/vermogenstoets hanteren, maar overleg met de ambtenaar heeft duidelijk gemaakt dat dit vanwege landelijke wetgeving helaas niet mogelijk maakt.

Het zou wel zo rechtvaardig zijn om burgers uit te sluiten van deze voorzieningen die boven een nog te bepalen norm, een eigenvermogen / inkomen hebben.

In de praktijk zou dit betekenen dat we hierdoor meer mensen die wel afhankelijk zijn van gemeentelijke voorzieningen kunnen helpen. Juist in deze tijd van bezuinigingen zou dit fantastisch zijn!

Woensdag 24 november 2010

Vandaag ben ik op werkbezoek geweest bij een burger die in een opstartfase zit van een stichting om jongeren uit de wijken Doornakkers en Lakerlopen dagactiviteiten te bieden om ze van de straat te houden. Op dit moment huurt hij een dag per week een ruimte bij een andere stichting. Hij heeft mij e.e.a over zijn projectplan verteld en we hebben het over de on-mogelijkheden gehad.  Ik heb hem over de aanpak van bepaalde zaken geadviseerd, hij gaat daarmee aan de slag, wij houden contact.
 

Donderdag 25 november 2010

Stichting TAC, gevestigd in Woensel-West, een van de krachtwijken in Eindhoven, heeft mij uitgenodigd om het te hebben over de belemmeringen waar zij tegen aanlopen bij het uitvoeren van hun activiteiten in de wijk en de bureaucratische obstakels die er kennelijk nog zijn. Hun activiteiten zijn gericht op alle inwoners van de wijk, met de bedoeling de cohesie en saamhorigheid in de wijk te vergroten. Zij bieden onder ander muzieklessen aan, voorlichting aan jonge moeders, taallessen /inburgering maar ook sportactiviteiten.

Zij zijn momenteel tijdelijk gevestigd in een ruimte die door

Trudo beschikbaar is gesteld. Zij zijn nu in overleg met de Wijkcoordinator om een geschikte locatie voor hen beschikbaar te stellen om hun activiteiten nog beter en ruimer aan de bewoners van Woensel-West kunnen bieden, succes!!
 

Vrijdag 26 november 2010

Vandaag heel wat e/mails doorgenomen een bestand opgeschoond, dit is echt nodig omdat je anders door de bomen het bos niet meer ziet. Het is als raadslid belangrijk om het overzicht niet te verliezen, want dan maak je het jezelf extra moeilijk.

In de middag heb ik mijn moeder naar het ziekenhuis gebracht ivm een controle nav een in greep om haar een nieuw gebit te kunnen geven. Er was gelukkig geen sprake van een infectie en de wond heelt goed.
 

Zondag 28 november 2010

Eigenlijk probeer ik op zondag zoveel mogelijk tijd thuis door te brengen met de kinderen,

maar ik ben uitgenodigd door OASE om bij een bijeenkomst aanwezig te zijn en mee te praten over participatie, inburgering, onderwijs etc. waar Wethouder Lenie Scholten voor was uitgenodigd. Er waren buurtbewoners en ouders aanwezig van de kinderen die bijlessen –huiswerkbegeleiding krijgen bij OASE. Wij hebben gesproken over de situatie in Eindhoven en de nieuwe plannen van het kabinet in het kader van oa de Inburgering.

Het kabinet wil namelijk alle` allochtonen `verplichten Inburgeringtraject te volgen.

Men wil zelfs een stap verdergaan en dit koppelen aan het wel of niet verlengen van de verblijfsvergunningen!!. Dit is echt absurd en absoluut on/Hollands. Ook al verblijft men al 30 jaar in Nederland en iedere keer met 5 jaar verlengd, zou men dus het land uitgezet kunnen worden indien men niet slaagt voor het inburgeringexamen. Hoe gekker kan moet het in Nederland worden, wil men wakker worden. Bovendien weten we nu al dat deze maatregelen onrechtmatig zijn voor mensen afkomstig uit Turkije omdat Turkije 
Vedragen met de EU heeft afgesloten waarin dit soort zaken uitgesloten worden. Dus het nieuwe kabinet Rutten schendt niet alleen mensenrechten van de Nieuwe/Nederlanders, maar respecteert ook geen Internationale verdragen die Nederland ondertekend heeft.

Indien een kabinet niet eens is met de inhoud, dan is de fatsoenlijke weg dat men met de andere partij om de tafel gaat zitten en gaat onderhandelen over de inhoud, dat is de Koninklijke weg en niet eenzijdig afzien van verdragen die je als land overeen gekomen bent!!