16 november 2012

Week 46: De week van Ab

Dinsdag 13 november
Uitwerking van ideeën op het gebied van Slimmer Leven 2020. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen met behulp van ict hulpmiddelen. Het zorgdebat maakt het extra actueel. Grote vraagtekens bij het voorstel om dagbesteding in 2013 op te heffen! Mogen mensen dan niet meer met elkaar contact maken en samen koken en leuke dingen doen? In de middag overleg over een nieuw idee rond ‘ the art of biking’ . Fietsen als lifestyle met een uitdaging om de openbare ruimte hierop aan te passen. Om acht uur commissie mobiliteit en economie. Geen hete hangijzers. Wethouder op het hart gedrukt de nieuwe RUD zo sterk en onafhankelijk mogelijk te maken. Voorbeelden als rampen Moerdijk en Enschede tonen aan dat dit van belang is!
Woensdag 14 november
Om acht uur in de bus naar Brussel met projectleiders en staf. We boffen er is een staking van het OV en er zijn protestdemonstraties op de EU dag van het protest. We komen een half uurtje te laat. Twan Manders , onze Brabants Europarlementariër komt de trap af gerend. Interessante blik in de keuken van de EU. Na een bezoek van het Parlementarium (kan ik iedereen aanraden en is bovendien gratis) op weg naar ‘ ons huis in Brussel’ waar we een inkijkje kregen in de begroting 2014-2020. Na een hapje op Place de Luxembourg naar huis.
Donderdag 15 november
Workshop met ondernemers over implementatie van duurzaamheidoplossingen in het bedrijfsproces in Antwerpen. Het is de opmaat voor een Europees project/programma 2014-2020. Je kunt beter maar vroeg beginnen met transnationale projecten. In de avond een rondleiding langs Glow projecten met het WTCE Eindhoven. Het was weer fraai!
Vrijdag 16 november
Naar de gemeente Waalre voor een kort interview met de wethouder over zorg op afstand; ict als hulpmiddel in de zorg. Waalre wil graag met een aantal andere gemeenten ‘ dorp van de toekomst’ worden als een voorbeeld voor andere gemeenten. Aansluitend naar Mary Ann Schreurs over het zelfde onderwerp. We kwamen tot de conclusie dat de infrastructuur er al is en er ook tal van ict applicaties er ook al zijn. Het is een kwestie van breien met breipennen; services ontwikkelen op maat. Volgende week woensdag aansluitend overleg met Peter Portheine van Slimmer Leven 2020.
Zaterdag 17 november
De vaatwasser doet het niet meer. Dat wordt speuren naar de oorzaak. De gereedschapskist staat klaar, ik verheug me er al weer op! (niet dus)  Een dik uur pruts om het gegorgel van de machine stil te leggen! Om acht uur vrijwilligersavond van wijkvereniging Blixembosch, een grote reunie van vrijwilligers uit de wijk. Mary Fiers zal een vrijwilligerspenning uitreiken aan een vrijwilliger die altijd het wijkspektakel coördineert.
Zondag 18 november
Rustig ontbijten. Eerst de Volkskrant en dan de begroting van het Waterschap de Dommel. We zijn al zes maanden bezig met de begroting. Het lukt ons nog steeds door doelmatigheid een belastingstijging te beperken! We hebben de laagste belastingheffing van heel Nederland! Nadien de agendastukken van de gemeente Eindhoven lezen. In de middag naar de Schalm voor een muziekvoorstelling en om acht uur naar Piet Hein Eek voor een toneelvoorstelling ‘ De getemde feeks’!