20 mei 2013

De week van Ab (13 tot 19 mei 2013)

 
Woensdag
Studiedag Brainport in Deurne over de stimulering van de arbeidsmarkt. Boeiende bijeenkomst met 300 ondernemers uit Brabant en Limburg. 4 pijlers voor het VMBO onderwijs zijn; 1. Focus binnen het onderwijs; 2. State of the art kennis bij docenten verwerven; 3; Doorlopende Leerlijnen ontwikkelen; 4; Aansluiten bij de passie van de studenten
 
Donderdag
 Overleg gehad met vertegenwoordigers in Brussel bij de Europese Commissie om te komen tot een actieplan ICT in de zorg. Er wordt veel ontwikkeld, veel over gesproken maar er is een mismatch tussen de markt en de gebruikers. Hoe wordt deze ‘ gap’ weggenomen? Kom zelf met een voorstel!
 
Vrijdag
 Overleg gehad met het waterschap over het nieuwe beleid met betrekking tot ‘ droge voeten’; hoe houden we Eindhoven droog wanneer er in korte tijd veel stevige buien in de regio ontstaan. Aanvankelijk werd geen rekening gehouden met afvoer van water via het kanaal. Nu deze mogelijkheid er is moeten er waarschijnlijk veel minder ‘ dure’ waterberging systemen aangelegd worden.
 
Zaterdag
Contact gehad met vertegenwoordigers van de gemeente Assen in Drenthe. Nu de huizenmarkt vast zit en corporaties hun bouwplannen op ‘ hold’ hebben gezet, heeft de gemeenten Assen een businessplan ontwikkeld om zelf sociale huurwoningen te bouwen. Interessante gedachte, maar eigenlijk hebben we daar woningbouwcorporaties voor opgezet. Eind juni ga ik kort op bezoek bij de gemeente om meer over de hoed en de rand te vernemen.