9 november 2009

Wijzigingsformulier concept programma

Het afdelingsbestuur heeft een invulformulier ter beschikking gesteld waarmee u uw wijzigingsvoorstellen (amendementen) op het concept verkiezingsprogramma kunt indienen.

Het document (MS Word) kunt u via deze link downloaden.

De regelnummers die u in dient te geven vindt u terug in het concept wat alle leden via de post thuis hebben ontvangen. Houd u AUB rekening met de indientermijn.