29 januari 2010

Wijkagenten moeten in de wijk zijn!

De PvdA heeft herhaaldelijk zorgen geuit over de daadwerkelijke beschikbaarheid en inzetbaarheid van wijkagenten in onze stad. Deze zou, zo werd meegedeeld vanuit de politie, op peil gebracht worden. Recentelijk kregen we weer signalen, onder andere van bewoners rondom het Gerardusplein, dat wijkagenten onvoldoende inzetbaar zouden zijn.

De Partij van de Arbeid vindt dat het werk van de politie in wijken en buurten niet gezien mag worden als een “restpost” van de politieformatie. Fractievoorzitter Gaby van den Biggelaar: “Als we de aanpak van onveiligheid in wijken en buurten serieus nemen moeten er gewoon genoeg wijkagenten zijn. Volgens de regels moeten zij voor 80% voor de wijk inzetbaar zijn.”

De PvdA wil van het college weten hoe het nu feitelijk gesteld is met de beschikbaarheid en inzetbaarheid van buurtbrigadiers in de Eindhovense wijken. Ook wil de fractie weten hoe het college denkt structurele onderbezetting te voorkomen. Verder wil de PvdA dat de bewoners rondom het Gerardusplein met hun zorgen bij hun wijkagent terecht moeten kunnen.

Raadsvragen Wijkagenten in de wijk