4 januari 2009

Wie het kleine niet eert is het grote niet weerd.

Hieraan dacht ik met her indienen van een motie durfkapitaal bij de algemene beschouwingen in het voorjaar van 2008. Inmiddels heeft het college een regeling uitgewerkt waarin het mogelijk is geworden om zonder al te veel bureaucratische rompslomp subsidie te krijgen voor kleinere activiteiten die maatschappelijk nuttig zijn in de sociale sfeer bij sportactiviteiten of kleinere evenementen. Al eerder stelde de PvdA voor om een regeling in te stellen voor sociale investeringen met incidentele middelen. Beide regelingen die afzonderlijk van elkaar kunnen worden gebruikt hebben met elkaar gemeen dat het Eindhovenaren makkelijker moet maken een bijdrage van de gemeente te vragen bij activiteiten die zij voor de gemeenschap organiseren. Het spreekt van zelf dat hierbij de liefde niet van een kant kan komen. U dient een plan in waarbij u zelf ook de handen uit de mouwen steekt en de gemeente haar steentje bijdraagt met een subsidiebedrag. Hiermee hoopt de PvdA te bevorderen dat ook kleinere activiteiten aan de