28 april 2010

Wethouders mogen jaar huis zoeken

Verder kregen de drie ‘wethouders van buiten’ van een raadsmeerder­heid (coalitie plus SP) een jaar de tijd een woning in Eindhoven te zoeken. Ze hebben alledrie al aan­gegeven dat zo snel mogelijk te zul­len doen.

Ook op het coalitie-akkoord werd flink geschoten door de oppositie. Te vaag, vlees noch vis, weinig in­houd, waren enkele kwalificaties. Dré Renneberg van het Ouderen Appèl zei dat hij al wakker heeft gelegen van de enorme bedragen die Eindhoven heeft geleend, en – volgens hem – niet aflost. Ook con­stateerde hij dat de post ouderen­beleid als onderdeel van een wet­houdersportefeuille is ingeruild voor dierenbeleid. Ook het CDA, voor het eerst in de Eindhovense geschiedenis in de oppositie, stem­de – ongetwijfeld ook voor het eerst – tegen het coalitie-akkoord.

Maar Ans Heesterbeek oogstte na­mens de SP het eerste klaterende applaus van de avond. Naast haar mondelinge bijdrage was er een eetbare; in de vorm van aubergi­nes. Voor iedere fractievoorzitter één. „Paars met een toefje groen dat gekoesterd moet worden en be­slist niet mag worden weggesne­den bij het bereiden van het hoofd­gerecht. En eet er een tomaat bij”, riep ze nog over haar schouder.

Corrie de Leeuw