28 april 2010

Wethouder Staf Depla wil meedenken

Een breed begrip. Want het gaat niet alleen om het verstrekken van paspoorten. Het gaat er om méé te denken met mensen en niet tégen­denken. Niet doorschuiven of zeg­gen: dat zoekt u zelf maar uit.

 

Maar: dat zullen we samen eens uitzoeken. Want de stad is van de mensen zelf. En de gemeente wil graag de kennis, de kracht en de kwaliteit van mensen gebruiken.
Dus moeten we daar wel open voor staan. Of beter nog: we moe­ten mensen zo raken dat ze zelf met initiatieven komen. Of dat ide­alistisch is? Ja, nou en? Als je geen idealen hebt, moet je niet in de po­litiek gaan. Idealen moet je heb­ben. En je moet van het politieke spel houden.” Staf Depla heeft een vrouw (Tilly), een zoon ( Josse van 16) en een dochter (Lara van 14).

Zijn gezin blijft in Utrecht. Hij gaat een flatje of een rijtjeswoning zoe­ken in Eindhoven. „En ja, dat be­taal ik zelf. Net als iedere andere in­woner. En de reiskosten ook.”

Zijn ‘a’ klinkt een beetje Utrechts en wel drie keer heeft hij het over ‘U…, eeeh Eindhoven’. „Maar daar staat tegenover dat ze in Utrecht al­tijd tegen me zeggen: jij komt ze­ker uit het zuiden.”

Corrie de Leeuw