29 mei 2013

Westparallel N69 lijkt de beste oplossing

Afgelopen dinsdag is na een lang proces een complex dossier weer een stap dichterbij de oplossing. De Eindhovense raad heeft gekozen voor de Westparallel variant om de verbinding tussen de Belgische en Nederlandse grensstreek sterk te verbeteren. Een jaar geleden werd de raad ook al gevraagd om een voorkeur uit te spreken. Ook toen koos de PvdA voor deze variant. De N69 is een langlopend dossier, dat enige jaren geleden door de landelijke overheid aan de provincie is overgedragen met een zak geld erbij. De provincie heeft het project opgepakt en met 23 andere partijen (waaronder SRE, Waterschap, Natuurmonumenten, Actiegroep N69, de gemeenten etc.) 18 verschillende varianten bestudeerd en gewogen. De varianten werden beoordeeld op vier hoofdthema’s ‘ruimtelijk’ (landschap. natuur, recreatie, water, landbouw, wonen en werken), ‘haalbaarheid’ (technisch, kosten), ‘leefbaarheid’ (lucht, geluid, veiligheid) en ‘bereikbaarheid’. Na het afvallen van een groot deel van de varianten is men verder gegaan met een diepere analyse van de twee meest kansrijke varianten, de Midden-West variant en de Westparallel. Inmiddels hebben van de 24 betrokken partijen er 21 zich uitgesproken voor de Westparallel. Dit lijkt logisch omdat de Westparallel op bijna alle aspecten beter scoort dan de Midden-West variant. Helaas niet op alle punten.
Met name scoort de Midden-West variant beter als het op ‘landschap’ en ‘natuur’ aankomt en is de Westparallel op deze punten ‘second-best’. Vandaar dat we toch wel een beetje pijn in de buik hebben van de keuze die we hebben gemaakt. Immers ‘natuur’ en ‘landschap’ gaat ons ook aan het hart. Maar als het erop aankomt zijn de door de Westparallel geboden oplossingen de betere en is de haalbaarheid groter. Met name ook als het aankomt op de ‘haalbaarheid’, ‘bereikbaarheid’ en ‘leefbaarheid’ in de steden, dorpen en wijken. Wel hebben we als partij onze zorg kenbaar gemaakt voor de financiële kant van de zaak, met name als het aankomt op de aansluiting op de snelweg A67. Een jaar geleden hebben we aandacht gevraagd voor financiën die helder en op orde moeten zijn en ook nu hebben we dit thema benoemd. Wat wel weer duidelijk wordt is dat politiek gaat over keuzes maken. Kiezen dus voor de beste variant voor Eindhoven die ook breed gedragen wordt. Maar keuzes hebben ook bijna altijd een keerzijde. Maar het is geen oplossing om, zoals sommige partijen graag gezien zouden hebben, nog een keer een onderzoek te doen naar de beide varianten. De West-Midden variant nog een keer meenemen en wegen hoeft niet, was immers al gebeurd. Er zijn ook geen nieuwe argumenten. Ja, deze variant scoort beter op ‘natuur’ en ‘landschap’, maar minder op nagenoeg alle andere punten die onderzocht zijn. Dit lijkt dus op uitstelgedrag om geen keuze te hoeven maken. En dat op een dossier dat al langer dan 40 jaar loopt. Kortom, kiezen is een must, wetend dat er in dit soort infrastructurele partijen altijd keerzijdes zijn. En dat je dan soms een in de fractie mensen de ruimte geeft om hun hart te volgen en anders te kiezen is goed, als er maar gekozen wordt!