28 januari 2008

Wat cijfers over het referendum:

Wat cijfers over het referendum:

  • Het verschil tussen beide kandidaten was 14.386 stemmen

Dit is meer dan het aantal bij de raadsverkiezingen in 2006 uitgebrachte stemmen op:

  • De CU, StP, D’66 en OAE samen (10.125)
  • De SP en OAE samen (13.961)
  • CDA en D’66 samen (14.101)

 

  • Het aantal op Rob van Gijzel uitgebrachte stemmen was 27.756

Dit is meer dan het aantal bij de raadsverkiezingen in 2006 uitgebrachte stemmen op:

  • De PvdA en GroenLinks samen (26.791)
  • Het CDA, SP en GroenLinks samen (27.170)

De 41.126** uitgebrachte stemmen bij het referendum zouden bij de raadsverkiezingen in 2006 goed geweest zijn voor 25 van de 45 zetels. Het aantal op van Gijzel uitgebrachte stemmen zou goed zijn voor 17 zetels, het aantal op Verbeek uitgebrachte stemmen zou goed zijn voor 8 zetels.

Bron: BiO, gemeente Eindhoven
Aantal stemmen exclusief blanco en ongeldige stemmen