17 februari 2010

Vrijgezellen betalen teveel voor afval

De PvdA vindt dit een onacceptabele uitwerking van een nieuwe verdeel systematiek die we in Eindhoven hebben. Voorheen was er alleen sprake van éénpersoons- en meerpersoonshuishoudens. Maar vanaf 2009 kennen we vier categoriën, te weten éénpersoons-, tweepersoons-, driepersoons-, en meerpersoonshuishoudens. Die nieuwe verdeling is een stap voorwaarts naar een betere en eerlijkere verdeling, echter met een negatieve uitwerking. Als de stad alleen maar zou bestaan uit éénpersoonshuishoudens dan zouden we minder vrachtwagens nodig hebben en wellicht ook minder milieuparken. Als de stad uit alleen jonge gezinnen met opgroeiende kinderen zou bestaan, dan zouden we juist meer vrachtwagens nodig hebben, en zou er wellicht ook nog een extra milieupark nodig zijn. De verdeling van vaste- en variabele kosten klopt dus niet. Gezinnen met opgroeiende kinderen (meerpersoonshuishoudens) produceren per persoon meer afval. De PvdA is van mening dat de vervuiler betaalt, en dus is het onacceptabel dat de afvalstoffenheffing voor éénpersoonshuishoudens in twee jaar met 8,7% stijgt terwijl de meerpersoonshuishoudens nagnoeg hetzelfde blijven betalen. Helaas denkt de meerderheid van de gemeenteraad in Eindhoven hier anders over en zal de verhoging voor de éénpersoonshuishoudens dus gewoon doorgaan.