16 november 2005

Vrijdag uitslag ledenraadpleging PvdA

Beoogd lijsttrekker

Formeel is de winnaar van de ledenraadpleging tot de definitieve vaststelling van de lijst door de afdelingsvergadering van de PvdA nog ‘beoogd lijsttrekker’. De uitslag van de ledenraadpleging geldt bij een opkomst van minimaal 15% echter als bindend advies aan de afdelingsvergadering.

Concept-lijst

Na het bekend worden van de winnaar van de ledenraadpleging zal in de loop van volgende week de gehele concept-lijst van de PvdA worden bekend gemaakt. Ook over deze lijst, en de lijstvolgorde dient de afdelingsvergadering zich nog uit te spreken.