28 mei 2009

Vragen over klachtenregeling bij politie

Bij de bespreking van het Jaarverslag van de politie (maandag  25 mei) stelde de PvdA-fractie kritische vragen over de bestaande klachtenregeling. Overigens was er, behalve de aantallen, nog geen informatie voor handen over de afhandeling van klachten in 2008. Zo weten we nog niet precies hoeveel klachten gegrond of ongegrond waren, hoe lang de afhandeling geduurd heeft en in hoeveel gevallen er beroep is ingesteld bij de Nationale Ombudsman. Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt, ook bij de politie. Waar het om gaat is dat de politie moet leren van fouten en ook kan leren van de wijze waarop een burger ondervonden politie handelen beoordeelt. De PvdA vraagt zich af of de bestaande regeling nog voldoet, waarbij we ons met name richten op twee onderdelen: de duur van het afhandelingsproces en de omstandigheid dat een klacht intern (door de politie zelf) wordt afgedaan. Gebruik van de klachtprocedure wordt hierdoor eerder ontmoedigd dan aangemoedigd en dat kan volgens de PvdA niet de bedoeling zijn.

Het was de PvdA opgevallen dat een klacht over Eindhovens politieoptreden door een Helmonds  raadslid binnen enkele dagen tot een bevredigende afloop had geleid, terwijl dat in andere gevallen weken of zelfs maanden kan duren. Burgemeester Van Gijzel liet blijken de opvatting van de PvdA-fractie te delen en zegde toe dit in regionaal verband te zullen aankaarten.