19 januari 2005

Vragen over huisuitzetting hennepteelt

In de praktijk betekent dit dat deze mensen vijf jaar afhankelijk zijn van familie, vrienden, kennissen en/of maatschappelijke instanties (dag- en nachtopvang). Dit omdat ze veelal geen geld hebben om een woning te kopen of in het particuliere segment te huren en omdat ook corporaties buiten Eindhoven vragen om een verklaring van goed gedrag (en deze in dit soort situatie niet wordt afgegeven).

De PvdA vindt de consequenties van dit beleid niet in verhouding staan tot de overtreding (concreet betekent dit dat gezinnen 5 jaar thuisloos zijn) en dat de consequenties onevenredig groot zijn voor mensen met een kleine beurs (als je wel geld hebt zijn er legio andere mogelijkheden).

Naar aanleiding hiervan heeft de PvdA de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  1. Is uw college met ons van mening dat een termijn van 5 jaar uitsluiting wel erg lang is en dat langdurige uitsluiting in beginsel niet past binnen de maatschappelijke doelstellingen van een woningbouwcorporatie?
  2. Is uw college bereid om dit met de Eindhovense woningbouwcorporaties te bespreken en zich sterk te maken voor aanpassing van deze afspraken en ons van de resultaten op de hoogte te houden?
  3. Is uitsluiting van de woningmarkt, voor 5 jaar,