22 februari 2007

Vragen over glazenwassers

In de uitzending is te zien hoe glazenwassers, wanneer nieuwbouwwijken worden opgeleverd,  direct ‘hun’ wijk claimen. Als ze er achter komen dat een andere glazenwasser in ‘hun’ wijk bezig is wordt deze direct aangesproken.

Dit gaat zeker niet zachtzinnig. Er wordt gescholden, gedreigd, ladders gestolen en soms komen ze zelfs bij het thuisadres van de glazenwasser.

Naar aanleiding van de uitzending stelde de VVD-fractie vragen in de Tweede Kamer. Minister Wijn van Economische Zaken heeft naar aanleiding deze vragen toegezegd de NMa met hoge prioriteit de misstanden te laten onderzoeken.

Ook in Eindhoven

Onlangs bereikte diverse fracties in onze raad berichten dat deze praktijken zich niet beperken tot de in de uitzending genoemde gemeenten. Ook in Eindhoven, en in ieder geval in Meerhoven, zouden de in de uitzending geschetste zaken aan de orde zijn.

Volgens onze informatie is de politie van deze zaken op de hoogte, maar wordt er niet tegen opgetreden.

Raadvragen Glazenwassers