20 oktober 2004

Voortijdig schoolverlaten:

Uit de 15 bezoeken die de sociaal-democraten bij scholen, hulpverlenende instanties, gemeentelijke diensten, reclassering en natuurlijk de uitvallers zelf aflegden bleek dat er de afgelopen jaren veel verbeterd is in het