29 mei 2013

Verkeer in de stad

6 november 2008
altOp initiatief van de PvdA is tijdens de begrotingsbehandeling samen met CDA, VVD en GroenLinks een motie ingediend over de toekomst van het verkeer in de stad. De gemeenteraad geeft met het unaniem aannemen van deze motie een belangrijk richting aan ten aanzien het verkeer in Eindhoven. Het is belangrijk dat de gemeente op korte termijn een visie vast stelt hoe we in Eindhoven de stad bereikbaar houden terwijl steeds meer mensen in de auto stappen en hoe we tevens de stad leefbaar houden. De uitspraak van de gemeenteraad stelt dat de doorstroming op de rondweg en de uitvalswegen moet verbeteren en dat tegelijkertijd het doorgaande verkeer in de binnenstad geweerd moet worden. Dat betekent bijvoorbeeld dat verkeer komende vanaf de Leenderweg met bestemming Woensel-Noord, niet via de Vestdijk naar de Kennedylaan rijdt, maar voortaan via de rondweg. Het verkeer trekt zich natuurlijk weinig aan van een motie die de gemeenteraad heeft aangenomen. Dus voorlopig zal er nog niet veel veranderen. Al die auto’s kiezen vandaag nadat de gemeenteraad deze uitspraak heeft gedaan og steeds dezelfde route door de stad. Toch is de uitspraak van de gemeenteraad een belangrijke stap voorwaarts. Ondanks politieke verschillen en uitgangspunten is de gemeenteraad het er unaniem over eens dat het verkeer dat geen bestemming heeft in de binnenstad via de rondweg dient te rijden. Nu de gemeenteraad deze uitspraak heeft gedaan komt een visie over het afwikkelen van verkeer in Eindhoven een stuk dichter bij. En vervolgens dus maatregelen om het verkeer op de gewenste wijze door de stad te leiden.