22 oktober 2010

Veel vragen over bezuinigingen

De onderwerpen die tot gisteravond laat ter sprake kwamen, varieerden van de financiering van Brainport en de bezuinigingen op individuele muzieklessen tot armoedebestrijding, het Van Abbe en een miljoen extra voor design.

Duidelijk werd in elk geval dat het college van B enWbij een bezuiniging op de bibliotheek meer denkt aan ‘slimmer huisvesten’ dan aan het daadwerkelijk sluiten van filialen. De in de begroting (zonder bedrag) opgenomen bezuiniging op de Eindhovense sportraad wekte de wrevel van met name de PvdA- fractie. Navraag bij ambtenaren leerde PvdA’er Frank Depla dat het college hoopt zo’n 50.000 euro op de sportraad te kunnen besparen en is nog met de vertegenwoordigers in gesprek over hoe dat het beste kan gebeuren. „ De manier waarop dit gaat vinden wij niet kunnen”, stelde Depla. „Zeker ook niet omdat het bedrag niet in de begroting wordt genoemd.”

Een aantal partijen plaatste ook vraagtekens bij de hoge kosten (3,1 miljoen) die het college uittrekt voor digitalisering van het SRE-archief. Het CDA stelde verder voor te onderzoeken of afschaffing van nu nog gratis gemeentelijke diensten – waaronder bewaakte fietsenstallingen – aan de bezuinigingen kunnen bijdragen.

Burgemeester Rob van Gijzel waarschuwde de commissie voor de bezuinigingen die het nieuwe kabinet op met name preventie wil doorvoeren. „Dat is geen goede zaak en daarom willen we zelf de ruimte houden om er straks nog naar te kijken.” De burgemeester wilde eerder deze week bekendgemaakte cijfers over de overlast van jongeren overigens nuanceren. Uit die cijfers bleek dat de overlast in Eindhoven vorig jaar zou zijn toegenomen, terwijl deze in Helmond juist was áfgenomen. „ Die cijfers gingen over 2009 ten opzichte van 2008 en daarin zijn dus ook de problemen in Vaartbroek en Jagershoef meegenomen. Op dit moment lopen de cijfers in onze stad juist terug en in Helmond óp.”

Op 9 november wordt de begroting ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Ad de Koning