6 december 2003

Veel gedaan, nog veel te doen: De PvdA zichtbaar in de stad

De invoering van het dualisme binnen de lokale overheid maakt het er niet gemakkelijker op. Met het dualisme is de positie van de gemeenteraad veranderd. De gedachte was: enerzijds meer sturen op hoofdlijnen, minder details en anderzijds meer nadruk op de controlerende taak. De raadsleden zouden hierdoor meer tijd hebben om zich buiten het stadshuis te begeven. Maar de praktijk is helaas anders. Twee jaar na invoering van het dualisme ben ik bijna wekelijks drie avonden per week aan het vergaderen en worden de raadsleden bedolven onder de raadsinformatiebrieven, beleidsnota