5 maart 2010

Van Merrienboer springt in als gemeentesecretaris

Bron: Eindhovens Dagblad, vrijdag 5 maart 2010

EINDHOVEN – De Eindhovense PvdA-wethouder Erik van Mer­rienboer maakt een verrassende overstap. Met een nieuw wethou­derschap in zicht wordt hij ge­meentesecretaris ad-interim van de gemeente Eindhoven. De wet­houder springt in om de danig ver­zwakte ambtelijke top van de ge­meente te leiden. Gemeentesecre­taris Bert Brunninkhuis is geveld door de Q-koorts en begint op 1 april weer op therapeutische basis. De verwachting is dat zijn volledi­ge herstel tot het najaar zal duren. Waarnemend gemeentesecretaris Ger Peeters maakte onlangs zijn vertrek naar de nieuwe designkoepelorganisatie in Eindho­ven bekend.

Van Merrienboer was voor zijn wethouderschap ook als ambte­naar werkzaam bij de gemeente. Hij had zich enkele maanden gele­den beschikbaar gesteld voor een nieuwe wethoudersperiode voor de PvdA na de verkiezingen. Van Merrienboer is door burgemeester Rob van Gijzel gevraagd voor de post. Van Gijzel noemt als achter­liggende reden de bezuinigingsope­ratie die door het ambtelijk appa­raat moet worden voorbereid. Van Merrienboer zelf motiveert zijn stap met zijn ‘sterke betrok­kenheid bij de organisatie’.

Peter Scholtes