27 september 2005

Van Bussel ook kandidaat LE

Blijkens de kandidatuur van Van Bussel wordt deze gedachte in ieder geval niet door de hele Leefbaar-fractie gedeeld. Volgens E-FM onderkent Van Bussel dat hij "daarmee geen eenvoudige taak op zich neemt". Of hij daarmee doelt op zijn kandidatuur of op het fractievoorzitterschap, blijkt niet uit het bericht.Marcel van Bussel is op dit moment portefeuillehouder Sociaal-economische zaken, financiën, recreatie en toerisme, en Kenniswijk bij het SRE. Een functie die hij eerder overnam van Kielenstijn. Of Van Bussel deze functie moet opgeven omdat Leefbaar Eindhoven zijn steun aan de coalitie in Eindhoven heeft ingetrokken is op dit moment niet duidelijk.