29 mei 2013

Van ambitie naar actie!

9 november 2006
altDat was de titel van de bijdrage van de PvdA bij de Algemene Beschouwingen van de gemeenteraad. Met deze woorden typeerde fractievoorzitter Gaby van den Biggelaar de eerste begroting van het nieuwe college van PvdA, CDA en SP. Met genoegen constateert de fractie van de PvdA dat het college voortvarend aan de slag gaat met de uitwerking van het coalitieakkoord Eindhoven Eén. Het college zet hiermee belangrijke stappen op weg naar een sociaal, sterk en betrokken Eindhoven. Wij herkennen in deze begroting veel van onze eigen PvdA-ambities en zijn zeer positief over de daadkrachtige wijze waarop  het college, met daarin onze wethouders Mary Fiers en Erik van Merriënboer, deze ter hand neemt. Het college slaagt erin alle begrotingsjaren (2007-2010) af te sluiten met een positief resultaat. Desondanks vindt de PvdA dat we zuinig moeten zijn, temeer daar er in de toekomst nog geld nodig zal zijn voor zaken die we ook erg belangrijk vinden. Voor een aantal ontwikkelingen in onze stad vroegen we van het college extra aandacht en inzet, zoals ten aanzien van het bestrijding van langdurige werkloosheid, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en het stimuleren van jeugdsport. ‘Geen jong van school zonder diploma en geen jong van school zonder werk’ was een belangrijk speerpunt in onze verkiezingscampagne. De PvdA-fractie is ongerust over de positie en het perspectief op de arbeidsmarkt van de honderden jongeren die jaarlijks zonder diploma van school gaan. We vroegen het college op korte termijn met een actieplan te komen en gaven zelf de nodige bouwstenen daarvoor mee. Wethouder Mittendorff zag dit verzoek (dat door de hele raad werd gedeeld) als een steuntje in de rug. Scouting Meerhoven (burgemeester Welschengroep) kan dankzij een toezegging van het college, op een verzoek daartoe van de PvdA, verder met haar plannen voor vervangende huisvesting. Na twee dagen vergaderen in een positieve sfeer werd de eerste begroting van dit college met een grote meerderheid van stemmen aangenomen. Daarmee krijgt het college vertrouwen van een groot gedeelte van de raad om de vele ambities om te zetten in acties. Een eerste stap op weg naar een sterk én sociaal Eindhoven!
 
Gaby van den Biggelaar
Fractievoorzitter PvdA
 
De volledige tekst van de bijdrage van Gaby kunt u hieronder downloaden