2 juni 2010

Valse wind over Endinet- salarissen

Voormalig wethouder Don heeft de illusie gehad dat genomen be­sluiten worden nageleefd en het verder nooit gecontroleerd. Hoe wereldvreemd ben je dan als gro­te- stads-bestuurder? Als je tegen een gerieflijke wethoudersvergoe­ding de grote bestuurder wil zijn, behoor je toch te weten hoe de we­reld in elkaar zit. Achteraf roepen dat het zo niet de bedoeling was, getuigt niet van visie en beleid.

 

Wethouder Depla weet hoe gezegd van niets. Als ‘voormalig volksver­tegenwoordiger’ in de Tweede Ka­mer had hij kunnen en moeten we­ten hoe dit soort praktijken wer­ken. Hij gaat de zaken rond de inge­huurde directie van Endinet onder­zoeken. Wie gaat dat onderzoek doen? Enkele ambtenaren die van hun werkzaamheden onttrokken worden op kosten van wederom de burgerij? Of stelt hij daarvoor een commissie van wijze mannen in die tot de conclusie komt ‘dat het niet gegaan is zoals afgespro­ken, dat een berisping wel op z’n plaats is’ en blijft alles dan bij het oude? Uiteraard doen deze wijze heren dit voor een prinselijke ver­goeding, op kosten van de burgerij. Ik ben gaarne bereid om van zetel en inkomen te ruilen met één van de heren, als zij bereid zijn om te ruilen met mijn net geen bijstands­niveau en schamel eenpersoonsap­partementje. Mooie verhaaltjes ver­tellen kan ik namelijk ook.

R. ten Katen