22 januari 2009

Uitnodiging: politiek café met Jet Bussemaker

Voor sport heeft Frank de volgende vragen opgesteld:

  1. Hoe staat het met deze sportagenda met de  PvdA in dit kabinet en hoe ervaart u dit als bestuurder bij uw sportclub?
  2. Hoe kan dit kabinet de sportverenigingen verder ondersteunen?bv door minder wetten en regels voor de sportverenigingen. door ondersteuning in aanpak asociaal gedrag. Sport is een algemeen belang en dus moet bv geld uit een financiële erfenis ten behoeve van sport mogelijk zijn tegen een laag succesierecht. Etc.
  3. Sporten kan een belangrijke bijdrage leveren aan integratie van alle Nederlanders. `Tijd voor sport` is zo´n programma. Helpt dit programma  om sporters van met name allochtone afkomst mee te laten doen bij uw sportclub of sportvereniging?
  4. Hoe staat het met andere programma´s: ´sportiviteit en respect´ Inzet meer allochtone en vrouwelijke scheidsrechters, de inzet van 2500 combinatiefunctionarissen, wat zijn de ervaringen tot heden?

Uw unieke idee aan de staatssecretaris wat kan worden meegenomen naar Denhaag!

Belangrijker nog zijn de vragen en opmerkingen die u heeft. Jet wil graag van u weten hoe u tegen de huidige ontwikkelingen aankijkt en hoopt met een aantal verbeterpunten en tips terug te gaan naar Den Haag. Dus: grijp deze kans en breng onze staatssecretaris op de hoogte van wat er volgens u goed gaat en over wat er volgens u nog knelt!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de PvdA afdeling Eindhoven