14 mei 2010

Uiteenlopende reacties op komst Glazen Huis

„Voor zover het 3FM- draaiboek dat mogelijk maakt. De grenzen moeten nog verkend worden.” De PvdA’er verwacht ook dat er op wijkniveau veel ‘ kleinere’ dona­tie- acties zullen ontstaan. „We gaan in ieder geval een brainstorm­clubje starten, waarin mooie idee­ën gespuid kunnen worden.” Een hernieuwd twitterfeest voor het goede doel ligt in het verschiet.

Perry Kusters van Vereniging Marktbelangen Eindhoven kreeg het nieuws dinsdag op zijn iPhone binnen. In zijn hotel Queen op de Markt wordt de technische logis­tiek van het Glazen Huis onderge­bracht. „Er moet nu veel geregeld worden. De sluitingstijden van de cafés bijvoorbeeld. Die zouden ei­genlijk verruimd moeten worden in die periode. Je kan al die bezoe­kers toch niet uren in de kou laten staan?” Serious Request- partner het Rode Kruis gaat voor het Eind­hovense basis- en middelbare schoolonderwijs speciale lespakket­ten voorbereiden.