15 december 2010

Twijfels over Brainportgeld Eindhoven

Impliciet heeft de gemeenteraad immers met het goedkeuren van de gemeentebegroting 2011 al ingestemd om minstens één jaar opnieuw ruim 4 miljoen euro voor Brainport opzij te zetten.

In 2006 besloot de gemeenteraad van Eindhoven gedurende 4 jaar 4,4 miljoen euro te reserveren voor Brainport. Dat geld was voor een deel voor het opzetten en overeind houden van een organisatie (1,87 miljoen euro) en voor een ander deel (2,13 miljoen euro) voor investering in de eigen gemeentelijke projecten die het predicaat Brainport verdienen. Het idee van Brainport is om door samenwerking van overheid, bedrijfsleven en onderwijs top technologie en design te stimuleren en zo economisch sterker te worden.

De uitvoeringsorganisatie van de stichting Brainport is de afgelopen jaren steeds verder uitgegroeid. Onder meer door de fusie met de NV Rede. Naast Eindhoven dragen ook Helmond, Veldhoven en het SRE er structureel aan bij. Er werken momenteel zo’n zestig mensen in vaste dienst en twintig op projectbasis. Het kantoor is gevestigd in de Admirant aan de Emmasingel in Eindhoven. Ook in Den Haag en Brussel zijn kantoren.

Maar daarnaast maakt Eindhoven zelf dus jaarlijks 2,2 miljoen euro vrij voor gemeentelijke Brainport projecten. Vier jaar geleden werd al besloten dat het rendement van de Brainport investering onderzocht zou worden voordat de periode van vier jaar voorbij was. Het zou vorig jaar maart al klaar zijn.

Houben heeft afgelopen jaar her­haaldelijk om het rapport gevraagd. Hij wil niet alleen weten wat de conclusies en aanbevelingen zijn, maar ook waarom het allemaal zo lang geduurd heeft. „Laat duidelijk zijn dat ik helemaal niet tegen de organisatie Brainport ben”, zegt Houben. „Maar het gaat hier wel over miljoenen euro’s gemeenschapsgeld. Geld van de Eindhovenaren dus. En ik wil weten of dat goed besteed is. Zeker nu we als gemeente 55 miljoen euro per jaar moeten bezuinigen.”

Corrie de Leeuw